Održan prvi sastanak projekta FIRST-TAC u sklopu programa Erasmus+

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“, kao nositelj projekta, upoznala je partnere iz Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, Litavske policijske škole i Policijske škole u Slupsku s detaljima projekta i zadaćama koje predstoje

Dana 6. rujna 2023. održan je prvi sastanak projekta Development of Joint Curriculum for First Responders on the Use of Force and First Aid Tactical Procedures (FIRST-TAC) programa Erasmus+.

Riječ je o projektu u kojem sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslove, Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ kao nositelj projekta te Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, Litavska policijska škola i Policijska škola u Slupsku, a osnovni mu je cilj zajednički izraditi program usavršavanja policijskih službenika u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći.

Uz program je planiran i popratni priručnik s materijalima za nastavnike i polaznike – opisom vježbi i rubrikama za vrednovanje, popisom taktičkih pristupa s obzirom na razinu prijetnje, videomaterijalima s prikazima taktika i tehnika i sl. – a projektom su predviđene i četiri pilot radionice tijekom kojih će se program i priručnik moći doraditi i usavršiti.

Krajnji je cilj poboljšati i standardizirati postupanje službenika temeljne policije kod primjene sredstava prisile i pružanja prve pomoći kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi te usklađivanje nacionalnih programa partnerskih zemalja.

Projekt je otvorio načelnik Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ Josip Ćelić, zahvalivši partnerima na projektu što su se odazvali pozivu na ovu suradnju. Napomenuo je kako je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ kao nositelj projekta partnere odabralo zahvaljujući njihovoj predanosti, stručnosti i izvrsnoj postojećoj suradnji te kako će rad na projektu omogućiti da se te veze dodatno učvrste i time pridonesu dugoročnoj koristi za naša policijska obrazovna okruženja.

Tijekom sastanka, predstavnici partnerskih ustanova također su imali priliku izraziti očekivanja od projekta i predstaviti svoje ustanove.

Ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar (AEPTM) Marko Vujević zahvalio je na pozivu za sudjelovanjem u projektu naglasivši kako je AEPTM vrlo otvoren za međunarodnu suradnju te da već uspješno surađuje s međunarodnim organizacijama i EU agencijama poput INTERPA-e, CEPOL-a, Frontexa i slično.

AEPTM je osnovan 2008. godine u okviru Ministarstva sigurnosti u BiH i temeljna mu je nadležnost edukacija policijskih službenika na razini države, a ključni partneri u obuci Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela te Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA.

Zamjenik načelnika Litavske policijske škole Mindaugas Bilius izrazio je zadovoljstvo što ponovno sudjeluje u projektu s Policijskom akademijom i Policijskom školom u Slupsku, prisjetivši se prethodnog zajedničkog projekta, kojem je fokus bio na temeljnoj obuci polaznika programa za zanimanje policajac/policajka. Novi projekt, uz novog partnera, bit će prigoda da se stečena iskustva nadograde, dodao je. Litavska policijska škola dio je Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije Litve i jedna je od četiriju ustanova zaduženih za policijsko obrazovanje, u kojoj se provodi temeljno policijsko obrazovanje, kao i usavršavanja i specijalističke obuke.

Zapovjednik Policijske škole u Slupsku Piotr Cekala također je iskazao zadovoljstvo zbog sudjelovanja u projektu i prigode da kroz zajednički projekt razmjenjujemo iskustva u obrazovanju policijskih službenika. Voditelj Ureda zapovjednika PŠS, Michal Jaskowski predstavio je rad škole, koja je jedna od šest ustanova za policijsko obrazovanje i najstarija je u Poljskoj. Školu pohađa više od 1500 polaznika temeljne obuke godišnje, kao i više od 2500 policijskih službenika na 30 različitih specijalističkih programa.

Predstavljajući partnerima Policijsku akademiju i njezine članove projektnog tima, zamjenica načelnika Mirjana Abramović naglasila je kako je Policijska akademija prepoznala da je ključno imati sustav koji podržava i potiče prijave na natječaje za EU fondove. Upravo zbog toga osmišljen je sustav koji olakšava i potiče djelatnike i službe Policijske akademije da aktivno sudjeluju u natječajima. Pritom je Policijska akademija jedna od ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova RH koja uz fond za unutarnju sigurnost (ISF), aplicira i kroz druge programe i fondove, uključujući program Obzor Europa, kao i Erasmus+. Ponosno možemo reći da je FIRST-TAC projekt naša prva inicijativa u okviru Erasmus+ programa, u kojoj smo nositelji aktivnosti, zaključila je.

U prvom dijelu sastanka, voditeljica projekta ispred Policijske akademije Ksenija Vujčić također je pobliže predstavila planirane aktivnosti i obveze partnera u projektu, dok je drugi dio sastanka odvojen za konkretne dogovore oko prve projektne aktivnosti – online sastanka stručnjaka koji će sudjelovati u izradi novog programa usavršavanja.Pisane vijesti