​Obrane završnih radova na daljinu

Slika /01_ilustracije/online_ucenje01.jpg

Obrane završnih radova provodit će se preko sustava učenja na daljinu Policijske akademije e-obrazovanje

Stručno vijeće Visoke policijske škole na elektronskoj sjednici održanoj 29. travnja donijelo je Odluku o provedbi obrana završnih radova na daljinu.

Odlukom, koja je donesena na temelju članka 27. Statuta Visoke policijske škole, određuje se provedba obrana završnih radova na daljinu na studijskim programima Visoke policijske škole za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.

Tako će se obrane završnih radova za trajanja epidemije provoditi uz primjenu svih odredbi Pravilnika o završnim radovima koje se u novonastaloj situaciji mogu primjenjivati.   
 
Obrane završnih radova provodit će se preko sustava učenja na daljinu Policijske akademije e-obrazovanje, a najavit će se sedam dana ranije na web stranici Policijske akademije gdje će se nalaziti i poveznica preko koje će se obrana moći pratiti.  
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sve dok postoji rizik od prijenosa bolesti COVID-19, odnosno dok se Odluka ne stavi van snage.
 
 

Stranica