Objavljena zbirka poezije buduće policajke „Srce na dlanu“

Slika /02_vijesti/2019/07/poezija/poezija02.jpg

Zbirka poezije Andreje Knežević „Srce na dlanu“ osvaja čitatelja svježinom izričaja i duhovnim vrijednostima koje afirmira

Samo dva dana prije završetka školovanja 14. generacije polaznika obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, Policijska škola „Josip Jović“ podržala je objavljivanje elektronske zbirke poezije autorice i polaznice Andreje Knežević „Srce na dlanu“.

Mlada pjesnikinja Andrea Knežević, polaznica Policijske škole „Josip Jović“, rođena je 8. listopada 1994. godine u Osijeku. Živi u Đakovu, gdje je završila Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, a potom i diplomski sveučilišni interdisciplinaran studij Kulturologije, pri Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, smjer Kulturalni menadžment, te stekla akademski naziv magistrice kulturologije i kulturalnog menadžmenta.
Andrea piše poeziju i prozu, a prvu zbirku poezije Pričao mi dida objavila je već s četrnaest godina. Pjesme su joj uvrštavane i objavljivane u brojnim zbirkama pjesama i zbornicima radova. Svoju je poeziju čitala u radio i TV emisijama, sudjelovala je na brojnim natjecanjima te osvojila za svoj stvaralački rad mnoge nagrade, diplome, priznanja i pohvalnice.

Zbirka poezije Andreje Knežević „Srce na dlanu“ osvaja čitatelja svježinom izričaja i duhovnim vrijednostima koje afirmira. Upravo stoga Policijska škola „Josip Jović“ odlučila je objaviti i promovirati njezinu zbirku poezije ilustriranu nadahnutim, vrsnim fotografijama prof. Petre Picek i polaznika Tomislava Dunđera.

Stranica

Dokumenti