Novi naslovi u izdanju MUP-a – trilogija doc. dr. sc. Ante Orlovića

Tri knjige odnosno visokoškolska udžbenika (Organizacija policije, Policijski menadžment, Menadžment ljudskih potencijala u policiji) u izdanju Ministarstva unutarnjih poslova objavljene su u listopadu i studenom ove godine

Doc. dr. sc. Ante Orlović je profesor Visoke policijske škole u Zagrebu, obrazovao se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (ekonomist, diplomirani ekonomist, doktor znanosti), Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (magistar znanosti) te na Fakultetu kriminalističkih znanosti odnosno Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (kriminalist, diplomirani kriminalist).

Tijekom profesionalne karijere u Ministarstvu unutarnjih poslova radio je kao kriminalistički službenik na poslovima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije te je obnašao razne rukovodeće funkcije – od operativnih (vođa grupe, načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta) u Policijskoj upravi zagrebačkoj – do strateških (načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, načelnik PNUSKOK-a, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Uprave kriminalističke policije) u Ravnateljstvu policije.

Akademsku karijeru ostvaruje kao profesor visoke škole na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu gdje je nositelj triju obveznih kolegija na preddiplomskom Stručnom studiju Kriminalistika (Policijski menadžment, Gospodarska kriminalistika, Suzbijanje korupcije) te triju obveznih kolegija na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika (Kriminalistička metodika istraživanja složenog gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Strategijski menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima).

Objavio je do sada šest knjiga (Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj, 2013.; Gospodarska kriminalistika  –  uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije, 2016.; Fiskalni sustav i fiskalni kriminalitet, 2019.; Organizacija policije, 2021.; Policijski menadžment, 2021.; Menadžment ljudskih potencijala u policiji, 2021.) – kao i mnogobrojne stručne i znanstvene radove iz područja organizacije i menadžmenta te gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Tri knjige odnosno visokoškolska udžbenika (Organizacija policije, Policijski menadžment, Menadžment ljudskih potencijala u policiji) u izdanju Ministarstva unutarnjih poslova objavljene su u listopadu i studenom ove godine, a one su:


Organizacija policije

Knjiga se sastoji od uvoda i četiri dijela. Uvod sadržava pojmovna određenja „policije“ i „organizacije“ te povijesni prikaz policije u Republici Hrvatskoj. Prvi dio Organizacija policije – parametri obuhvaća faktore, načela, metode, dimenzije, fizionomiju, dizajn i legislativni okvir policijske organizacije. Drugi dio Organizacija policije – struktura obuhvaća determinante i hijerarhiju policijske organizacije te prikaze i elaboracije organizacijskih struktura Ravnateljstva policije, policijskih uprava i policijskih postaja.
Treći dio Reorganizacija policije obuhvaća prikaze reorganizacijskih inicijativa i idejnih rješenja o reorganizaciji hrvatske policije u razdoblju 2016. – 2021. Četvrti dio Organizacijska struktura suprapolicijskih i javnih sustava obuhvaća načelne prikaze organizacijskih struktura MUP-a, državne uprave, javne uprave i javnog sektora.
 

Policijski menadžment

Knjiga se sastoji od uvoda, pet dijelova i dodatka. Uvod sadržava pojmovna određenja „policije“ i „menadžmenta“. Prvi dio Funkcije menadžmenta obuhvaća prikaz i elaboraciju temeljnih funkcija menadžmenta u policiji: planiranje, organiziranje (opći i posebni dio), upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje. Drugi dio Razine menadžmenta obuhvaća prikaz i elaboraciju strateške (top), taktičke (middle) i operativne (first line) razine policijskog menadžmenta. Treći dio Sustavi menadžmenta obuhvaća prikaze klasičnih i suvremenih sustava menadžmenta te primjere istih u policijskoj organizaciji. Četvrti dio Tehnologija menadžmenta obuhvaća prikaze institucionalnog (organizacijskog) i individualnog (menadžerskog) aspekta tehnologije policijskog menadžmenta. Peti dio Osobna dimenzija menadžmenta obuhvaća prikaze „intelekta“ kao psihološke dimenzije menadžmenta i „statusa“ kao selekcijske dimenzije menadžmenta. Dodatak sadržava sažetke objavljenih autorskih radova temeljenih na empirijskim istraživanjima različitih problematika iz domene policijskog menadžmenta. 
 
 
Menadžment ljudskih potencijala u policiji

Knjiga se sastoji od sedam dijelova. Prvi dio Uvod sadržava prikaze i načelna objašnjenja ključnih pojmova vezanih za materiju obrađivanu u knjizi: policija, menadžment, ljudski potencijali u policiji. Drugi dio Temeljne funkcije menadžmenta u policiji obuhvaća prikaz i osnovne karakteristike pet temeljnih funkcija menadžmenta u policijskoj organizaciji: planiranje, organiziranje, menadžment ljudskih potencijala, vođenje, kontroliranje. Treći dio Menadžment ljudskih potencijala u policiji – koncepti sadržava prikaze strukture ljudskih potencijala u policiji prema različitim kriterijima kao i prikaze glavnih modela i strategija upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi odnosno u policiji. Četvrti dio Menadžment ljudskih potencijala u policiji – podfunkcije obuhvaća prikaze i elaboracije ključnih podfunkcija menadžmenta ljudskih potencijala u policiji: planiranje, zapošljavanje, praćenje radne uspješnosti, motiviranje i nagrađivanje, obrazovanje i usavršavanje, te koncept karijere i razvoja karijere policijskih službenika. Peti dio Kohezija radnika i organizacije – fluktuacija i apsentizam sadržava prikaze i obilježja fluktuacije i apsentizma primarno kroz vrste, uzroke i posljedice predmetnih socio-ekonomskih pojava. Šesti dio Kadroviranje policijskih menadžera obuhvaća prikaze karakteristika (policijskih) menadžera (znanja, vještine, osobine), kao i karakteristika selekcijskog postupa za odabir policijskih menadžera. Sedmi dio Menadžment ljudskih potencijala u policiji – empirijska istraživanja sadržava prikaze sažetaka objavljenih autorskih radova (stručnih, znanstvenih) iz područja analognog temi odnosno naslovu knjige.
 
 
Trilogija doc. dr. sc. Ante Orlovića  primarno je namijenjena studentima Visoke policijske škole u Zagrebu (preddiplomski stručni studij Kriminalistika i specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika), policijskim službenicima i policijskim rukovoditeljima (menadžerima) te eventualno i studentima drugih visokoškolskih ustanova čiji studijski programi obuhvaćaju problematiku organizacije i menadžmenta.

Recenzenti izdanja su prof. dr. sc. Željko Požega, izv. prof. dr. sc. Željko Karas te izv. prof. dr. sc. Joško Vukosav. Urednica izdanja je Antonija Rakuljić, mag. educ. philol. croat., lektorica i korektorica Slava Rosandić, prof., a dizajnerica naslovnica Mirjam Milas, mag. art.


Knjige se mogu kupiti u Knjižnici Policijske akademije ili internetskim bankarstvom (Organizacija policije 180,00 kn; Policijski menadžment 200,00 kn; Menadžment ljudskih potencijala u policiji 120,00 kn).
Prilikom plaćanja potrebno je navesti:
- IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160, model: HR63,
poziv na broj 7005-713-22365
- opis plaćanja: naziv knjige
- potvrdu o uplati dostaviti na e-adresu: sluzba.rpo-nkd@mup.hr ili faks +385 1 24 26 419.
 
Po primitku uplate knjigu dostavljamo na Vašu adresu.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Knjižnicu Policijske akademije
na broj: +385 1 2426 404.

Pisane vijesti