Novi broj Policije i sigurnosti 3/2020. donosi raznolikost tema

Slika /06_nakladnistvo/policija_i_sigurnost/2020/3/Naslovnica_manja.jpg

Objavljen je novi broj stručnog časopisa Policija i sigurnost (3/20.) koji donosi širok raspon tema

Policija i sigurnost u ovom broju donosi velik broj članaka na hrvatskom jeziku, a objavljena su i tri članka na engleskom jeziku.

U izvornom znanstvenom članku (Analiza učestalosti neverbalnih znakova povezanih s obmanom kod osumnjičenika) Valentina Baić s Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, Irma Veljkić s Fakulteta za kriminalistiku, krimi­nologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Zvonimir Ivanović s Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, polazeći od toga da je problematika obmanjujućeg iskaza izuzetno značajna za policijski rad, te da je fenomen laganja često prisutan u policijskoj praksi prilikom ispitivanja osumnjičenih osoba proveli su istraživanje o učestalosti prisustva i grupiranju neverbalnih znakova obmane kod osumnjičenika koji su negirali krivicu tijekom policijskog ispitivanja zbog kaznenih djela ubojstva i silovanja.
 
Cilj izvornog znanstvenog rada Marka Prpića (Depoliticisation as a Key Component of Police Reforms in Post-Socialist Countries: The Case of Croatia; Depolitizacija kao ključ policijskih reformi u postsocijalističkim zemljama: primjer Hrvatske) je analiza rezultata projekta Policija u zajednici u odnosu na cjelokupnu policijsku reformu u Hrvatskoj i stupanj provedbe projekata Policije u zajednici.
 
Trojica profesora Visoke policijske škole Željko Mršić, Ruža Karlović i Davor Štrk u prethodnom priopćenju (Istraživanje učinkovitosti kazne u odnosu na upozorenje u počinitelja prekršaja prekoračenja brzine u cestovnom prometu – metoda i proces rada) prikazuju terensko istraživanje djelotvornosti kazne u odnosu na upozorenje u počinitelja prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine u cestovnom prometu.
 
U preglednom znanstvenom članku (The Role of Civil Society and Communities in Countering Violent Extremism and Radicalisation; Uloga civilnog društva i zajednica u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije) Kaja Prislan s Fakulteta za kazneno pravo i sigurnost u  Mariboru, Krunoslav Borovec  s Policijske akademije i Irena Cajner Mraović s Hrvatskih studija prezentiraju potencijale i sposobnosti civilnog društva i njegovih organizacija i zajed­nica u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. Kroz ekstenzivni pregled literature istražuju dobre prakse u kolaboracijama, kao i ograničenja koja ometaju razvoj holističkog pristupa i angažmana cijelog društva u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. U radu su dali jasnu sliku aktualnih propusta i uputili na probleme koji se moraju rješavati kako bi u perspektivi bilo moguće postići sveobuhvatan i koordiniran pristup u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije.
 
Forenzičar Ivan Jerković (Primjena reflektirajuće infracrvene fotografije u forenzici) u preglednom znanstvenom članku piše o ulozi fotografije u forenzici koja nije samo dokumentiranje mjesta događaja, već otkrivanje i dokumentiranje nevidljivih i slabo vidljivih tragova, a može biti i dokazno sredstvo kad tragove nije moguće fizički izuzeti s mjesta događaja. U tome kontekstu posebno je važna infracrvena (IC) fotografija koja omogućuje vizualizaciju tragova na temelju njihovih različitih svojstava apsorpcije, reflektiranja i transmisije IC zračenja. U radu je analizirao dostupna tehnička rješenja za snimanje IC fotografija te mogućnosti njihove primjene u forenzici.
 
U preglednom znanstvenom članku Goran Livazović i  Karlo Bojčić, obojica s Filozofskog fakulteta u Osijeku (Revisiting the Clockwork Orange: A Review of Theories of Aggressive Behaviour from the Perspective of the Ecological Systems Theory; Preispitivanje “Paklene naranče”: pregled teorija agresivnog ponašanja u okviru modela ekološkog sustava) pružili su pregled glavnih teorija etiologije nasilja i agresivnog ponašanja iz perspe­ktive Bronfenbrennerove teorije ekoloških sustava. Rad razmatra rezultate teorijskih i empirijskih istraživanja različitih rizičnih i zaštitnih čimbenika u etiologiji agresivnog ponašanja u kontekstu teorije ekoloških sustava; počevši od razine pojedinca (geni, osobine ličnosti), preko mikrosustava i mezosustava (obitelj, škola, vršnjaci), kroz egzosustav (zajednica, mediji, radno mjesto roditelja); do najšireg aspekta makrosustava (kultura, norme, politika, rat, prirodne katastrofe). Predstavili su na­laze istraživanja iz najvažnijih bioloških, psiholoških i društvenih teorija o agresivnosti i nasilničkome ponašanju.

Damir Juras u stručnom članku (Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom) piše kada se može izreći navedena mjera. Izriče je sud i to na određeno vrijeme, a izuzetno i doživotno kad se radi o pojačano opasnom počinitelju. Za izvršenje sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom nadležna je policija, a zakonodavac je propisao i sankcije zbog njezina nepoštovanja u obliku opoziva uvjetne osude ili rada za opće dobro; odnosno sankcioniranja za kazneno djelo nepoštovanja sigurnosnih mjera.
 
Stručni članak Daniela Markovića i Dražena Rastovića (Tržište droga – utjecaj sintetskih kanabinoida i drugih novih psihoaktivnih tvari na trenutačno stanje) ukazuje na konstantnu inovativnost u području ponude droga te aktualnost problematike novih psihoaktivnih tvari i sintetskih kanabinoida koji zauzimaju dobar dio ilegalnog tržišta.

U rubrici Policijsko postupanje pišu Franjo Podhraški, Stjepan Tršinski i Damir Brletić (Vrijeđanje policijskih službenika putem društvenih mreža i kriminalističko istraživanje prekršaja počinjenog vrijeđanjem policije). Ukazali su na bitna obilježja pojedinih prekršaja počinjenih vrijeđanjem policije, bilo da se ona kvalificiraju kao obično vrijeđanje ili u sebi sadrže diskriminatorske osnove koje imaju za cilj stvaranje ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja i vrijeđanja dostojanstva.
 
Sudska praksa, autora Damira Jurasa,  donosi Neovlaštenu provjeru osobnih podataka građanina u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova; Postupanje policijskog službenika s krajnjom nepažnjom; Početak tijeka zastare kod produljenog djela.

Policija i sigurnost, respektabilan je stručni i znanstveni prijenosnik informacija strukovnoj i široj zajednici, platforma za znanstvenu komunikaciju o raznim temama: od kriminalistike i kriminologije do pravnih znanosti i pravila policijske službe, od prometa do policijske etike i ljudskih prava, organizacije i rukovođenja policijom, stranih jezika, socijalne pedagogije…
O kvaliteti časopisa govori i činjenica da je uvršten u prestižnu bibliografsku bazu Web of Science Core Collection, u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index.
Časopis je dostupan i na Hrčku, centralnom portalu koji na jednome mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise s otvorenim pristupom radovima i na internetskim stranicama Policijske akademije.

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje