Nova knjiga u izdanju MUP-a – „GOSPODARSKA KRIMINALISTIKA“ – visokoškolski udžbenik izv. prof. dr. sc. Ante Orlovića

Gospodarska kriminalistika  -  uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije (drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje) sedmi je u nizu visokoškolskih udžbenika autora Ante Orlovića

Izv. prof. dr. sc. Ante Orlović, prof. struč. stud. je dekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti u Zagrebu, obrazovao se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (ekonomist, diplomirani ekonomist, doktor znanosti), Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (magistar znanosti) te na Fakultetu kriminalističkih znanosti odnosno Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (kriminalist, diplomirani kriminalist).

Tijekom bogate profesionalne karijere u Ministarstvu unutarnjih poslova radio je kao kriminalistički službenik na poslovima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije te je obnašao razne rukovodeće funkcije - od operativnih (vođa grupe, načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta) u Policijskoj upravi zagrebačkoj - do strateških (načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, načelnik PNUSKOK-a, pomoćnik glavnog ravnatelja policije - načelnik Uprave kriminalističke policije) u Ravnateljstvu policije.

Akademsku karijeru ostvaruje kao profesor stručnih studija na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“, Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti u Zagrebu gdje je nositelj triju obveznih kolegija na stručnom prijediplomskom studiju Kriminalistika (Policijski menadžment, Gospodarska kriminalistika, Suzbijanje korupcije) te triju obveznih kolegija na stručnom diplomskom studiju Kriminalistika (Kriminalistička metodika istraživanja složenog gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Strategijski menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima). U recentnom razdoblju obnašao je funkciju prodekana za stručni i sveučilišni studij, a od kraja 2022. godine obnaša funkciju dekana Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti.

Objavio je do sada sedam knjiga (Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj, 2013.; Gospodarska kriminalistika  -  uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije, 2016.; Fiskalni sustav i fiskalni kriminalitet, 2019.; Organizacija policije, 2021.; Policijski menadžment, 2021.; Menadžment ljudskih potencijala u policiji, 2021.; Gospodarska kriminalistika  -  uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije - drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2024.) kao i mnogobrojne stručne i znanstvene radove iz područja organizacije i menadžmenta te gospodarskog kriminaliteta i korupcije.
 
Knjiga se sastoji od četiri dijela, obuhvaća 15 poglavlja, u opsegu od 602 stranice. Ključne teme obrađene u knjizi su gospodarstvo, gospodarski kriminalitet, korupcija, gospodarska kriminalistika.
 
Gospodarstvo, kao kontekst predmetnih vrsta kriminaliteta, prikazano je kroz sljedeće ključne dimenzije: gospodarski sustav (gospodarske djelatnosti, gospodarska politika, gospodarska statistika), gospodarski subjekti (trgovačka društva, kreditne institucije, kreditne unije, zadruge, obrti, „kućno“ gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, slobodna zanimanja/profesije), poduzetnici (poduzeće, poduzetnik, poduzetništvo), gospodarsko poslovanje (poslovne funkcije, poslovna koncepcija, ekonomika poslovanja), poslovni rezultat (računovodstvo/knjigovodstvo, računovodstvena dokumentacija), poslovna odgovornost (ekonomska odgovornost, pravna odgovornost, etička odgovornost, društvena odgovornost).
 
Gospodarska kriminalistika prikazana je kroz paradigmatsku i egzekutivnu determinantu. Paradigmatska determinanta obuhvaća istraživanje kaznenih djela, financijsko/imovinsko istraživanje, forenzično istraživanje, nadležne institucije (represivne, preventivno-represivne, posebne sigurnosne institucije, međunarodne/internacionalne). Egzekutivna determinanta primarno obuhvaća problematiku istraživanja kaznenih djela protiv gospodarstva (iz glave XXIV. Kaznenog zakona) i to - korupcijski kriminalitet, fiskalni kriminalitet, burzovni kriminalitet, stečajni/insolvencijski kriminalitet, iluzijski kriminalitet, saboterski kriminalitet, prohibicijski kriminalitet, sekundarni kriminalitet. Osim navedenog, u knjizi su obrađena i ostala određena gospodarska kaznena djela (izvan glave XXIV Kaznenog zakona) primjerice - financiranje terorizma, neisplata plaće, protupravna eksploatacija rudnog blaga,  zlouporaba čeka i platne kartice, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača, povreda žiga, trgovanje utjecajem, nezakonito pogodovanje, povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.
 
Udžbenik će se koristiti kao literatura na stručnom prijediplomskom i diplomskom studiju Kriminalistika te na drugim srodnim studijima i visokim učilištima.
 
„Autor svoj izričaj temelji na iznimnim stručnim znanjima, izgrađenom znanstvenom habitusu, kao i neprocjenjivim praktičnim iskustvima ostvarenim tijekom profesionalne karijere. O temama koje su predmet ovog rukopisa postoji golem interes opće javnosti te stručne i znanstvene zajednice, a nasuprot tomu, očit je nedostatak tekstova o takvim temama na hrvatskom jeziku. Pogotovo nedostaju knjige takvog opsega i kakvoće.“ (izv. prof. dr. sc. Damir Piplica)
 
„Znanstveni doprinos ogleda se u činjenici da se prvi put u objedinjenom udžbeniku objašnjavaju i analiziraju pojmovi vezani uz gospodarstvo, gospodarski kriminalitet i korupciju te gospodarsku kriminalistiku, pri čemu je autorov pristup holistički. U Republici Hrvatskoj nema takvog autora koji se tako minuciozno, jasno i sveobuhvatno bavi predmetnim spektrom tema. Iznimna je društvena potreba i opravdanost objavljivanja ovog rukopisa.“
(izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović)
 
Recenzenti izdanja su izv. prof. dr. sc. Damir Piplica i izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović. Urednica knjige je Antonija Rakuljić, mag. educ. philol. croat., lektorica i korektorica Ivana Plavčić, prof., a dizajnerica naslovnice Mirjam Milas, mag. art.

Knjiga se može kupiti u knjižari Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ ili internetskim bankarstvom po cijeni od 43,00 eura.
Potrebno je navesti:
- IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160, model: HR63,
poziv na broj 7005-713-22365
- opis plaćanja: naziv knjige
- potvrdu o uplati dostaviti na e-adresu: sznkdmp@mup.hr 
ili faks +385 1 24 26 294.  
Po primitku uplate knjigu dostavljamo na Vašu adresu.
Za dodatne informacije možete kontaktirati knjižaru Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ na broj: +385 1 2426 404.

Pisane vijesti