Nova imenovanja u Ministarstvu unutarnjih poslova

Ministarunutarnjih poslova dr.med. Marijan Mlinarić primio je danas dosadašnjeg i novoimenovanog načelnika Policijske uprave zagrebačke, Ivana Babića i Krešimira Šulca. Ivanu Babiću, koji na vlastiti zahtjev od 1. srpnja 2004. godine odlazi u mirovinu, ministar se posebno zahvalio na višegodišnjem vođenju najveće Policijske uprave u državi, a novom načelniku Krešimiru Šulcu, koji je do sada radio u Operativno komunikacijskom centru (OKC) Policijske uprave zagrebačke, poželio je puno uspjeha na novoj dužnosti. Ova promjena stupa na snagu s 1. srpnja ove godine. S istim datumom biti će obavljena i promjena na čelu Policijske akademije. Dosadašnji načelnik dr. sc. Petar Veić nastavlja se baviti znanstvenim radom kao visokoškolski nastavnik na Policijskoj akademiji, a njegovu dužnost će preuzeti doc.dr. Irena Cajner - Mraović koja je višegodišnji profesor na Policijskoj akademiji, te obavlja dužnost savjetnice ministra za strategiju djelovanja "Policija u zajednici".

Ministarunutarnjih poslova dr.med. Marijan Mlinarić primio je danas dosadašnjeg i novoimenovanog načelnika Policijske uprave zagrebačke, Ivana Babića i Krešimira Šulca. Ivanu Babiću, koji na vlastiti zahtjev od 1. srpnja 2004. godine odlazi u mirovinu, ministar se posebno zahvalio na višegodišnjem vođenju najveće Policijske uprave u državi, a novom načelniku Krešimiru Šulcu, koji je do sada radio u Operativno komunikacijskom centru (OKC) Policijske uprave zagrebačke, poželio je puno uspjeha na novoj dužnosti. Ova promjena stupa na snagu s 1. srpnja ove godine.

S istim datumom biti će obavljena i promjena na čelu Policijske akademije. Dosadašnji načelnik dr. sc. Petar Veić nastavlja se baviti znanstvenim radom kao visokoškolski nastavnik na Policijskoj akademiji, a njegovu dužnost će preuzeti doc.dr. Irena Cajner - Mraović koja je višegodišnji profesor na Policijskoj akademiji, te obavlja dužnost savjetnice ministra za strategiju djelovanja "Policija u zajednici".

Stranica