Natječaj za izbor u naslovno nastavna / naslovna zvanja

Slika /01_ilustracije/pa.jpg

NN 137/2022 (23. 11. 2022.), NATJEČAJ - Visoka policijska škola, Zagreb

(7737)
Visoka policijska škola u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ
 
– za izbor u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje (5.02.) pravo – jedan izvršitelj
– za izbor u nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje (5.02.) pravo – jedan izvršitelj
– za izbor u nastavno zvanje predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje (6.03.) filologija.
– za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti – jedan izvršitelj.

Uvjeti za izbor nastavnika u pojedina zvanja propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske i Statutom Visoke policijske škole.

Pristupnici/ce uz prijavu prilažu životopis, odgovarajuću diplomu, domovnicu, potvrdu o radnom iskustvu, dokumentaciju o znanstvenostručnim aktivnostima i popis objavljenih radova. Prijavu sa životopisom i popisom radova dostaviti i u elektroničkom obliku (CD-om).

Prijave za natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Visoka policijska škola
Zagreb

 


Stranica