Nastavak suradnje Hrvatskog kinološkog saveza i Službe za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

Na Policijskoj akademiji održan je dvodnevni seminar za markirante sportske radne kinologije

U Službi za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Policijske akademije početkom ovog tjedna održan je dvodnevni seminar za markirante sportske radne kinologije u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom. Predavači na seminaru bili su sutkinja Hrvatskog kinološkog saveza Blaženka Jovanović i licencirani markirant Hrvatskog kinološkog saveza Blaž Jakšić.

Tijekom seminara održano je predavanje i odrađene su praktične vježbe kroz koje su demonstrirani elementi, metode i način rada markiranata u sportskoj radnoj kinologiji.

Cilj seminara prvenstveno je razmjena iskustava, stjecanje novih znanja, vještina i unaprjeđenje rada kroz što bolju suradnju s Hrvatskim kinološkim savezom. U sljedećih mjesec dana, djelatnici Službe za obuku vodiča i dresuru službenih pasa koji su uključeni u edukaciju, provodit će treninge prema dobivenim uputama, a nakon toga slijedi završni trening i polaganje ispita za stjecanje licence za markirante sportske radne kinologije Hrvatskog kinološkog saveza.

Stranica