Načelnik Novak potpisao Memorandum o jačanju suradnje s Policijskom školom Slupsk

Važnost je ovog posjeta i u produktivnom dijalogu s ciljem pronalaska novih zajedničkih tema i projekata

U poljskom Slupsku 10. veljače načelnik Policijske akademije Dubravko Novak i načelnik Policijske škole Slupsk Jacek Gil potpisali su Memorandum o suglasnosti o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja između dviju obrazovnih institucija, koje kontinuirano i uspješno surađuju od 2013. godine. Tijekom godina Policijska akademija i Policijska škola Slupsk organizirale su niz zajedničkih radionica iz područja policijske taktike, tehnike i policijskih intervencija, policijskih vještina te sporta i samoobrane, a u budućnosti je plan intenzivirati razmjenu stručnjaka, nastavnog osoblja i polaznika. 
U sklopu posjeta hrvatsko izaslanstvo, koje su činili načelnik Novak, njegove pomoćnice dr. sc. Davorka Martinjak i Mirjana Abramović te policijska službenica za razvoj policijskog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini Ksenija Vujčić, obišlo je kompleks škole – situacijske kuće, predavaonice, urede, kino-dvoranu, paviljone za smještaj polaznika te Muzej kriminalistike i odaju u kojoj se čuvaju predmeti od važnosti za povijest Škole. 
 
Načelnik Gil, njegovi pomoćnici Dorota Przypolska i Piotr Cekala te policijski službenici za međunarodnu suradnju Sebastian Majchrzak i Mihal Jaskowski izaslanstvo su u sklopu posjeta predstavili i dogradonačelniku Slupska Mareku Golinskom u Gradskoj vijećnici.
 
Važnost je ovog posjeta, osim potpisivanja Memoranduma o jačanju suradnje, u produktivnom dijalogu s ciljem pronalaska novih zajedničkih tema i projekata. Hrvatska je strana čelnicima Policijske škole Slupsk predložila intenziviranje rada na razvoju novih programa i kurikuluma za temeljnu obuku i specijalističke tečajeve. Također je, nakon predstavljanja praktičnog dijela obuke pružanja prve pomoći, pozvala instruktore Policijske škole Slupsk da na Policijskoj akademiji održe radionicu prve pomoći. „Izrada programa kojima bi se osigurali stručno prihvaćeni principi i postupci u sklopu hitne taktičke medicinske obuke tijekom redovnih radnih zadaća policijskih službenika, jedan je od naših prijedloga buduće suradnje“, istaknuo je načelnik Novak. 
 
Načelnik Novak na kraju je pozvao kolege iz Poljske da ponovno posjete Policijsku akademiju jer su takvi susreti najbolja prilika za razmjenu ideja, iskustava i znanja.


Stranica