Na policijskoj školi „Josip Jović“ nakon 10 godina ponovno je počelo srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje policajac kroz 3. i 4. razred

Nakon 10 godina Policijska škola „Josip Jović“ 6. rujna 2021. godine ponovno je započela sa provedbom programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka, kroz 3. razred Policijske škole

FOTO: PA

Program se do sada provodio u dva navrata – od 1994. do 2000. godine te paralelno s programom prekvalifikacije kroz srednjoškolsko obrazovanje odraslih od 2011. do 2013. godine. Ponovno uvođenje takvog oblika programa za obrazovanje budućih policijskih službenika i službenica omogućuje bolju socijalizaciju učenika u organizacijskoj i profesionalnoj kulturi policije tijekom školovanja, što doprinosi razvoju profesionalnog identiteta i integriteta budućih policajaca, kao i kvalitetniji razvoj njihovih stavova te podizanje privrženosti policijskoj organizaciji i profesionalnom kao i etičnom postupanju utemeljenom na poštivanju ljudskih prava.

Javio se veliki broj zainteresiranih srednjoškolaca iz čitave Hrvatske, a nakon provedenog testiranja kojom prilikom su testirane psihičke i motoričke sposobnosti, sastavljena je rang lista kojoj su pridodani bodovi ostvareni u ranijem školovanju tj. uspjehu u 1. i 2. razredu srednje škole i bodovi koje su kandidati dobili na motivacijskom razgovoru. Svi kandidati koji su zadovoljili na navedenim testiranjima upućeni su na zdravstveni pregled kako bi se utvrdila njihova zdravstvena sposobnost te je za iste putem nadležnih policijskih uprava izvršena provjera osobne dostojnosti za obavljanje poslova policijskih službenika.

Temeljem postignutih rezultata odabrano je najboljih 56 učenika i učenica, koji su raspoređeni u dva razredna odjela.

Osim općeobrazovnih predmeta (hrvatski, matematika, strani jezik, vjeronauk/etika), učenici tijekom 3. i 4. razreda moraju steći znanja i iz 14 modula koji se odnose na obavljanje policijskih poslova i primjenu policijskih ovlasti.

Naime, prije samog donošenja odluke o ponovnom uvođenju ovog oblika programa obrazovanja za policijske službenike/službenice izrađen je  novi strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije policajac/policajka, u suradnji i uz sveobuhvatnu podršku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ovo je prvi strukovni kurikulum izrađen na osnovi najnovijih smjernica u strukovnom obrazovanju. Glavna specifičnost novog kurikuluma odnosi se na uvođenje modularnog oblika nastave u dijelu koji se odnosi na strukovne sadržaje. Kurikulum sadrži ukupno 14 modula od kojih 11 učenici savladavaju u 3. razredu, a 12 u 4. razredu (tri modula su jednogodišnja, a ostali dvogodišnji).

Moduli su uređeni prema osnovnim zadaćama i poslovima koje će učenici obavljati kao policijski službenici, te tako imamo slijedeće module:
 
 • osnove policijskog posla i organizacija;
 • uredsko poslovanje i informacijski sustav;
 • komunikacija;
 • policijske ovlasti;
 • pregled/pretraga osobe, oduzimanje predmeta i izdavanje prekršajnog naloga;
 • pozivanje-dovođenje-privođenje-uhićenje;
 • prekršajni postupak;
 • nasilje u obitelji;
 • kaznena djela i kriminalističko istraživanje;
 • prevencija kriminaliteta;
 • nadzor i upravljanje prometom;
 • uporaba vatrenog oružja;
 • sport i samoobrana;
 • policijski praktikum (stručna praksa u policijskim postajama).

Osim promjene u organizaciji, novim kurikulumom uveden je novi pristup vrednovanja i to kroz projektnu nastavu, izvođenje projektnih zadataka, simulacije i sl.

Da bi mogao nastaviti obrazovanje u 4. godini, učenik mora iz svih modula u 3. godini biti pozitivno ocijenjen. Nakon završetka 4. razreda učenici stječu razinu kvalifikacije 4.2 prema HKO-u.

Uz čvrsto uvjerenje da će navedene izmjene oblika obrazovanja, te uz suradnju i podršku svih uključenih, posebno roditelja, nakon dvije godine redovi policijski službenika Ministarstva unutarnjih poslova biti bogatiji za 56 stručnih, profesionalnih i školovanih policijskih službenika.

Stranica