Mješoviti model obrazovanja u Policijskoj školi „Josip Jović“

U Policijskoj školi „Josip Jović“ već se nekoliko tjedana odvija paralelno online i kontaktna nastava.

Polaznici online nastave usvajanju nove sadržaje pregledavanjem prezentacija i video materijale te proučavanjem dodatnih nastavnih materijala i stručne literature. Istodobno, ukoliko im je nešto nejasno, odmah kontaktiraju nastavnike, kako bi im oni putem chat-a ili poruke uklonili nedoumice.

Budući da je riječ o nastavi na daljinu, iznimna se pozornost posvećuje svakom pojedinom polazniku. Nastavnici i voditelji odjela podijeljeni su u timove koji prate dinamiku individualnog pristupa prezentacijama i ostalim nastavnim sadržajima. Polaznici u određenom trenutku otvaraju pripremljene nastavne materijale za taj nastavni dan, proučavaju ih, usvajaju pa, u konačnici, rješavajući testove te odgovarajući putem chat-a na pitanje, daju povratnu informaciju o svom napredovanju u učenju.

Odabrane nastavne teme realiziraju se kroz module, tj. funkcionalno relativno nezavisne cjeline, čime se polaznicima olakšava usvajanje bitnih programskih sadržaja.

Drugim riječima, nastavne teme podijeljene su po tjednima, a svaka se odnosi na unaprijed odabrani opis događaja. Događaji su pripremljeni i razrađeni na taj način da slijede policijsku intervenciju i postupanje od zaprimanja dojave u policiji i upućivanja policijskih službenika na mjesto događaja te poduzimanja policijskih ovlasti i drugih službenih radnji  do utvrđivanja činjeničnog stanja i pisanja pripadajuća pismena.

Sve nastavne teme prate i video prezentacije snimljene od strane nastavnika, a na kraju su postavljena i pitanja kako bi se lakše pratilo napredovanje polaznika i njihovo razumijevanje obrađenog nastavnog sadržaja kao i dnevna vježba za provjeru znanja te tjedni testovi za provjeru znanja iz prethodno odrađenih nastavnih cjelina za ocjenu.

Isto tako, nastavne teme su popraćene i stranim jezikom struke na engleskom i njemačkom jeziku. Uzimajući u obzir važnost poštivanja ljudskih prava prilikom postupanja policije, postavljene su i nastavne teme iz Ustava Republike Hrvatske. U dijelu koji se odnosi na komunikacijski aspekt načina prikupljanja obavijesti od građana kao i postupanja prema različitim kategorijama osoba, postavljene su i teme iz primijenjene psihologije.    
 
PRIKAZ TEMA MODULARNE NASTAVE PROTEKLIH TJEDANA

Na samom početku online nastave polaznicima su prikazani osnovni stavovi policijskih službenika te oslovljavanje i pozdravljanje policijskih službenika, a zadaća polaznika bila je sačiniti vlastiti video materijal osnovnih stavova.
Prikazan je i način otpreme službe u policijskoj postaji te sadržaj i popunjavanje radnog naloga prije upućivanja policijskih službenika na obavljanje redovnih zadaća.
Polaznici su upoznati i sa sadržajem službene zabilješke o dojavi nakon zaprimljene dojave o događajima, nakon čega su policijski službenici upućeni na intervenciju kako bi utvrdili činjenično stanje.
Prvi događaji odnosili su se na intervencije u kojima je, nakon provjere identiteta osoba i prikupljanja obavijesti od građana, utvrđeno da nema prekršaja ni kaznenog djela. Nakon odrađene nastavne cjeline „Protupravna ponašanja“, u kojoj je predstavljen pojam kaznenog djela i prekršaja te njihova razlika, odrađena je nastavna cjelina: „Narušavanje javnog reda i mira na otvorenom prostoru“, u kojoj su obrađeni uvjeti za uhićenje počinitelja prekršaja i ispitivanje osobe u svojstvu svjedoka i osumnjičenika. Polaznici su trebali sačiniti zapisnik izvješća o uhićenju i uvjeta za podnošenje optužnog prijedloga protiv počinitelja prekršaja. 
Isto tako, polaznici su imali zadaću sačiniti navedene zapisnike i izvješće o uhićenju vezano za događaj narušavanja javnog reda i mira u trgovini. Uz događaj zatjecanje osobe bez osobne iskaznice na ulici odrađene su i teme pokretanja prekršajnog postupka i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga, u kojem su prikazani uvjeti za izdavanje prekršajnog naloga.
U nastavnoj temi: „Pregled i pretraga“ detaljno je prikazana razlika između pregleda i pretrage kao i zakonom propisani uvjeti za njihovo poduzimanje. 
 
Osim pokretanja prekršajnog postupka te uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga i podnošenja optužnog prijedloga, odrađene su i nastavne cjeline: „Pokretanje kaznenog postupka“ i „Žrtva i oštećenik u kaznenom postupku“ kao i teorijski prikaz te uvod u nastavne cjeline Zaprimanje kaznene prijave na zapisnik zbog počinjenog kaznenog djela „Krađe“ i kaznenog djela „Omogućavanja trošenja droge“, u događaju zatjecanja osoba u konzumiranju opojnih droga.
 
KONTAKTNA NASTAVA 16. NARAŠTAJA

Naravno, cjelokupan nastavni proces realizira se online zato jer standardnu, kontaktnu nastavu, ne možemo trenutačno ostvariti iz epidemioloških razloga.
Međutim, od 6. studenoga ove godine po dva odjela 16. naraštaja imaju praktičnu nastavu Sporta i samoobrane te Policijskog naoružanja i gađanja, jer su taj dio obuke polaznici samo u manjem segmentu mogli pratiti putem e-obrazovanja.
Kontaktna nastava Sporta i samoobrane, u trajanju od 20 nastavnih sati, organizirana je uz stroge epidemiološke mjere, sukladno Provedbenom planu aktivnosti Policijske škole i preporuci Stožera civilne zaštite RH.

Nastava se odvija prema Planu i programu koji predviđa da polaznici usvoje kineziološka znanja iz cjeline Savladavanja pasivnog otpora, kako bi na kraju tjedna iz toga područja mogli biti i ocijenjeni.
Istovremeno, radit će se i na podizanju razine njihove opće tjelesne pripremljenosti. Odnosno, dok se realizira kontaktna nastava, pripremaju se i postavljaju na stranice e-obrazovanja video materijali s vježbama i zadacima za polaznike. Na taj način omogućit će im se da nastave samostalno stjecati određene vještine.

Tijekom tjedan dana intenzivne obuke u Policijskoj školi „Josip Jović“ polaznici na nastavi Policijskog naoružanja i gađanja savladavaju temeljne teorijske i praktične sadržaje vezane za vatreno oružje. Isto tako, imaju vježbe streljačkih vještina te vježbe tehnike držanja, rukovanja i nošenja kratkog vatrenog oružja. Nastavnici  poseban naglasak stavljaju na primarna pravila sigurnosti pri rukovanju vatrenim oružjem, kako bi se otklonile moguće opasnosti nenamjernog i nekontroliranog opaljenja.
Organizacijom i realizacijom kontaktne i online nastave polaznici 16. naraštaja su jako zadovoljni. Posebice je snažan dojam na njih ostavio skladan i angažiran timski rad nastavnika i voditelja obrazovnih skupina. Isto tako ističu kako su se, usprkos tome što se nastava većim dijelom odvija na daljinu, uspjele oblikovati razredne zajednice u kojima se vrlo ugodno osjećaju i koje im daju poticaj da nastave s obrazovanjem.

Njihova razmišljanja možete pročitati OVDJE

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje