Međuresorna suradnja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH iz područja topografije na vojnom poligonu u Slunju

Policijski službenici Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik"  na obuci  s Hrvatskom vojskom

Koordinacijom između Hrvatske kopnene vojske, Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Uprave za granicu i Zapovjedništva za intervencije na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj u razdoblju od 17. do 28. lipnja 2024. provedena je temeljna i napredna obuka (obuka multiplikatora) policijskih službenika iz područja topografije, orijentacije i upravljanja multirotorima.

Uz navedene teme obrađene su i zadaće traganja, protutraganja te prve pomoći. Nositelj obuke je Hrvatska kopnena vojska, a obučavatelji i provoditelji obuke pripadnici Vojno-obavještajnih satnija gardijskih brigada (GOMBR i GMBR). Obuka je koncipirana na 20% teoretske nastave i 80% praktičnog rada na terenu u svim vremenskim i meteouvjetima. Polaznici temeljne obuke topografije usvojili su  osnovnu razinu znanja iz navedenih tema s naglaskom na topografiju i orijentaciju, dok su polaznici napredne obuke - multiplikatori pokazali visoku razinu znanja, sposobnosti i motivacije za samostalno provođenje obuke policijskih službenika iz navedenih tema. Pod mentorstvom i vođenjem instruktora iz vojske, polaznici napredne obuke isplanirali su i provodili obuke polaznika temeljnog tečaja.

Posljednji dan provedena je završna vježba koja se sastojala od topohodnje zadanom rutom dužine 20 - 30 km duž koje su bile postavljene radne točke (pružanje prve pomoći, praćenje tragova i maskiranje tragova).

Tijekom obuke policijski službenici i vojni instruktori zaključili su da postoji niz drugih područja u kojima bi mogli surađivati. Policijska akademija “Prvi hrvatski redarstvenik“  planira nastaviti s takvim obukama u suradnji s Hrvatskom vojskom, a razmotrit će se provedba i drugih programa obuke koji bi mogli biti korisni graničnoj policiji u provođenju njihovih svakodnevnih zadaća. 

Ova obuka još jednom je pokazala visoku razinu međuresorne suradnje i interoperabilnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Svi polaznici temeljne i napredne obuke uspješno su završili desetodnevnu obuku, što je potvrđeno podjelom certifikata zadnji dan. 

Stranica