Međunarodni stručni skup - Borilačke vještine u policiji

Na Policijskoj akademiji u Ljubljani 26. i 27. svibnja 2022. godine održan je Međunarodni stručni skup na temu Borilačke vještine u policiji

Krajem veljače 2022. godine policijski ataše mag. Srećko Jarc iz Veleposlanstva Republike Slovenije u Zagrebu uputio je poziv na sudjelovanje instruktora Policijske akademije na Policijskim igrama koje će se održati 26. i 27. svibnja 2022. godine.

Nastavno na to,  Marijan Jantolek, prof. voditelj policijskog treninga iz Službe za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj,  Silvio Faletar i Saša Živčić profesori, policijski službenici za stručnu izobrazbu iz Policijske škole „ Josip Jović“ sudjelovali su na međunarodnom stručnom skupu na temu »Borilačke vještine u policiji«, koji je održan u sklopu Policijskih igara, na Policijskoj akademiji u Ljubljani 26. i 27. svibnja 2022. godine.

Međunarodni stručni skup je bio prilika da se stručnjaci na području policijske primjene borilačkih vještina informiraju o izazovima na području obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja za policijsku primjenu borilačkih vještina. Uz to, prezentirani su izazovi kojima se policajci suočavaju u primjeni elemenata borilačkih vještina u praksi, značenju poznavanja borilačkih vještina za zakonito, stručno i učinkovito obavljanje policijskih zadataka, utjecaja poznavanja borilačkih vještina na rezultat sudskih, žalbenih i drugih postupaka protiv policajaca koji su primijenili elemente borilačkih vještina kao prisilno sredstvo.

Ujedno je to bila prilika za razmjenu stajališta i primjera dobre prakse na navedenom području. Svi sudionici ( iz Republike Slovenije, Mađarske, Talijanske Republike i Republike Hrvatske) imali su i revijalni prikaz policijske primjene borilačkih vještina koji je omogućio izravan i zanimljiv uvid u različite borilačke vještine koje se primjenjuju u policijskim organizacijama zemalja sudionica.

Pisane vijesti