Marijan Jozić obranio doktorski rad na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu

Tema rada bila je: „Razlike između pripadnika interventne i specijalne policije u morfološkim i motoričkim obilježjima i u uspješnosti gađanja vatrenim oružjem“

Predavač Visoke Policijske škole mr. sc. Marijan Jozić u četvrtak, 20. veljače, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspješno je obranio doktorski rad pod naslovom „Razlike između pripadnika interventne i specijalne policije u morfološkim i motoričkim obilježjima i u uspješnosti gađanja vatrenim oružjem“. 
 
Marijan Jozić time je uspješno završio poslijediplomski doktorski studij kineziologije i stekao akademski stupanj doktor društvenih znanosti iz polja kineziologije.
Rad je mentorirao prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, a stručno povjerenstvo bilo je sastavljeno od predsjednika prof. emeritus dr. sc. Dragana Milanovića  te članova prof dr. sc. Gorana Sporiša, svi s Kineziološkog fakulteta, te člana s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Prskala. 
 
Marijan Jozić rođen je 1965. godine u Bosni i Hercegovini.  Diplomirao je 1990. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu, danas Kineziološkom fakultetu. Poslijediplomski studij pohađao je na istom fakultetu te stekao stupanj magistra znanosti 2001. godine. 
 
Od 1995. do 2000. godine na Policijskoj akademiji je predavao policijsku samoobranu, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a do 2015. godine bio je instruktor za opću i specijalističku tjelesnu pripremu u Interventnoj jedinici policije Policijske uprave zagrebačke. Od 2005. godine do 2015. godine radio je kao instruktor u Zapovjedništvu interventne policije za opću i specijalističku tjelesnu pripremu. Obavljao je poslove zapovjednika Zapovjedništva interventne policije od 2015. godine do 2017. godine, do kada radi kao predavač na Visokoj policijskoj školi na kolegijima: Policijska tjelesna priprema 1, 2 i 3. te Praktikum uporabe sredstava prisile. 
 
Dobitnik je više nagrada i priznanja u sportu i radu. Nositelj je majstorskog pojasa iz policijske samoobrane i licencirani instruktor za „Tonfu“. Sudionik je Domovinskog rata. 


Stranica