Kriminalistika - nova znanstvena grana

Slika /02_vijesti/2024/siječanj/3.jpg

Kriminalistici, nakon 53 godine od njezina uspostavljanja, formaliziran status „znanstvene grane“

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj ministar znanosti i obrazovanja donio je 3. siječnja 2024. god. Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama (NN 3/24) (5.1.2024.).
  
„Kriminalistika“ je u predmetni Pravilnik (čl. 7.) uvrštena kao zasebna znanstvena grana (7.02.03) u znanstvenom polju Sigurnosne i obrambene znanosti (7.02.) u Interdisciplinarnom znanstvenom području. 
„Kriminalistika“ je nakon 53 godine od njezina uspostavljanja odnosno od osnivanja visokog učilišta u sustavu MUP-a („Viša škola za radnike unutrašnjih poslova“ - SL SRH br. 4/1971) konačno uvrštena u predmetnu vrstu pravilnika koji su po svojim sadržajima svojevrsni „katalozi znanosti“.
  
Tijekom e-savjetovanja u postupku donošenja predmetnog Pravilnika, Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti artikuliralo je svoj prijedlog o dopuni Pravilnika objavivši ga na digitalnoj platformi e-savjetovanja te je u svezi s tim izradilo i odgovarajući „Elaborat o kriminalistici“ kojeg je 21. studenog 2023. dostavilo Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. 

„Elaborat o kriminalistici“ pisani je materijal koji sadržava relevantne i sistematizirane informacije o kriminalistici i njezinim „znanstvenim“ karakteristikama. Elaborat je sačinjen je sa svrhom da bude informativna i argumentirana platforma za donošenje odluke o dodavanju „Kriminalistike“ kao nove znanstvene grane u predmetni Pravilnik.
  
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti je u naznačenom „Elaboratu o kriminalistici“, između ostalog, apostrofiralo činjenicu da se već više desetljeća na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti i njegovim prednicima (Visoka policijska škola, Fakultet kriminalističkih znanosti, i dr.) izvode studijski programi završetkom kojih se stječe stručni naziv kriminalist, trenutno su to stručni nazivi "prvostupnik kriminalistike" i "magistar kriminalistike".
 
Osim toga, istaknuta je i činjenica višedesetljetnog uspješnog djelovanja dvaju vrlo relevantnih zavoda u Republici Hrvatskoj koji u svom nazivu i djelokrugu imaju kriminalistiku - Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu (oko 90 godina djelovanja) i Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci (oko 60 godina djelovanja).
 
Također, istaknuta je i činjenica da u Hrvatskoj djeluje više desetaka znanstvenika koji se bave problematikom kriminalistike, da postoje stručni i sveučilišni studiji iz područja kriminalistike (stručni prijediplomski studij „Kriminalistika“ i stručni diplomski studij „Kriminalistika“ na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti te sveučilišni specijalistički studij „Kriminalističko istraživanje“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci), da u sklopu navedenih studija postoji više desetaka kolegija iz područja kriminalistike (na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti djeluje i „Katedra za kriminalistiku i forenziku“), da „Kriminalistika“ kao znanstvena grana obuhvaća specijalistička znanja, specifična znanstvena pitanja i specifične (autohtone) metode istraživanja te da ova grana posjeduje veliki potencijal za razvitak i napredak.

Uvrštavanje „Kriminalistike“ u predmetni Pravilnik odnosno njezino dobivanje formalnog statusa „znanstvene grane“ - činjenice su od iznimne važnosti za strateški razvoj Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti odnosno za Ministarstvo unutarnjih poslova i Policijsku akademiju „Prvi hrvatski redarstvenik“ u smislu, primjerice, potencijalnog osnivanja Fakulteta kriminalističkih znanosti odnosno uspostavljanja sveučilišnog studija „Kriminalistika“.

Također, ovakva nova „vidljivost“ i „identitet“ „Kriminalistike“ omogućit će njezinu veću prepoznatljivost te uspješniju razvojnu perspektivu u kontekstu unaprjeđenja znanstveno-nastavne djelatnosti, uspostavljanja studijskih programa, organizacije znanstveno-obrazovnih institucija, usvajanja novih informacija, problemskog okupljanja znanstvenika, otkrivanja novih znanja i spoznaja.

Identifikacija i verifikacija „Kriminalistike“ kao znanstvene grane svojevrsno je „povijesno“ ostvarenje znanstveno-obrazovnih struktura Ministarstva unutarnjih poslova - Ravnateljstva policije, Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti te posebice Povjerenstva MUP-a za Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti na čelu s državnom tajnicom doc. dr. sc. Irenom Petrijevčanin.
 
 

Pisane vijesti