„Human rights and police ethics“ – tečaj u organizaciji CEPOL-a održan u Madridu

Kao temeljna zadaća u obavljanju policijskih poslova istaknuta je zaštita i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, te osiguravanje prava na dostojanstvo, ugled i čast svake osobe

Na tečaju u organizaciji CEPOL-a koji je prošloga tjedna održan u Madridu sudjelovala je prof. dr. sc. Ksenija Butorac s Visoke policijske škole i nastavnica stručnih predmeta u Policijskoj školi Josip Jović Maja Krajcar, struč. spec. crim.

Cilj ovoga tečaja usmjeren je na  jačanje poštivanja ljudskih prava u svakodnevnom obavljanju zadaća policijskih službenika, uključujući etično postupanje propisano nacionalnim Etičkim kodeksom policijskih službenika.

Kao temeljna zadaća u obavljanju policijskih poslova istaknuta je zaštita i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, te osiguravanje prava na dostojanstvo, ugled i čast svake osobe.

Poseban naglasak stavljen je na poštivanje različitosti i jednako postupanje prema svim članovima zajednice bez obzira na podrijetlo, boju kože, spol, vjeru, društveni položaj, spolnu orijentaciju ili bilo koju drugu pripisani atribut.

Uz domaćine,  pripadnike španjolske policije „Policia Nacional“, gosti predavači bili su kolege iz  Slovenije Franc Virtič iz Policijske uprave u Mariboru, dok je državni tajnik u Ministarstvu za unutarnje poslove Republike Slovenije prof. dr. Branko Lobnikar održao prezentaciju putem video veze. O zaštiti podataka kao temeljnom ljudskom pravu govorio je gospodin Daniel Drewer iz Europola.

Poseban gost gospodin Gamal Turawa, umirovljeni pripadnik  londonske „Metropolitan Police“, izlagao je o svom iskustvu kao žrtve diskriminacije na temelju podrijetla i boje kože, a nakon što je kao prvi policijski službenik javno istupio kao osoba homoseksualne orijentacije svoj je život posvetio širenju svijesti o prihvaćanju i poštivanju osoba drugačije spolne orijentacije i svake drugih obilježja koja ih čini drugačijima od većine pripadnika njihove društvene zajednice.

Jačanje svijesti o važnosti profesionalnog integriteta i legitimnog policijskog postupanja u skladu s prihvaćenim standardima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini iznimno je važno implementirati u obuku policijskih službenika na svim razinama obrazovanja.

Pisane vijesti