Edukacija za policijske službenice i službenike u slučajevima nasilja u obitelji

Na Policijskoj akademiji održana je dvodnevna edukacija za policijske službenice i službenike na temu jačanja kapaciteta za suzbijanje nasilja prema ženama

Dvodnevna edukacija za policijske službence i službenike u sklopu EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama“ čija je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održana je 30. rujna i 1. listopada na Policijskoj akademiji. Na njoj su uz Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova sudjelovali stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručnjaci s Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, te policijski službenici/ce Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Osim u Zagrebu ova aktivnost održat će se i u Osijeku i u Splitu.
 
Cilj Ministarstva unutarnjih poslova kroz ovakve edukacije je podizanje razine profesionalnog postupanja u pružanju pomoći žrtvi, vodeći pritom računa o zaštiti identiteta same žrtve. Važno je da je policija otvorena za suradnju sa svim sudionicima društva koji imaju određena iskustva i prakse u radu sa žrtvama nasilja. Cilj EU projekta i ove edukacije je jačanje kapaciteta policijskih službenika/ca u Republici Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama.
 
Polaznicima edukacije se na početku obratio načelnik Policijske akademije Dubravko Novak, koji je tom prilikom poželio dobrodošlicu svim sudionicima edukacije te uspješan rad, ali i zahvalio Pravobraniteljici Ljubičić na pozivu Policijskoj akademiju da sudjeluje u ovom EU projektu kao pridruženi partner. Načelnik Novak ovu suradnju sa institucijom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova smatra izuzetno važnom jer je upravo policija najčešće prvo državno tijelo, kojem se žrtve obraćaju za pomoć i zaštitu.  U svom obraćanju je rekao da od prvog kontakta s policijskim službenikom, vrlo često ovisi i daljnji tijek postupka, od kriminalističkog istraživanja preko kaznenog postupka pa sve do donošenja pravomoćne sudske odluke u konačnici.
 
Posebno važna zadaća policije je omogućiti svim žrtvama da ostvare svoja prava i da im se pruži pomoć u okviru zakonskih ovlasti, što zahtjeva od policijskog službenika procjenu rizika od ponašanja počinitelja nakon prijave, naglasio je Novak. Također se osvrnuo i na nedavno obilježeni Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna), dan kad su 1999. godine u sudnici zagrebačkog općinskog suda ubijene tri žene, te je istaknuo kako upravo to mora biti važan podsjetnik svima nama „ne samo policiji, nego i državnim tijelima i institucijama, koliko je važno da taj sustav naš, našeg rada i institucija radi što bolje.“
 
S ciljem postizanja što kvalitetnije razine rada, ali zaštite same žrtve, potrebno je da edukacije budu sustavne i što češće jer policija i sva druga nadležna državna tijela moraju stvoriti pretpostavke za učinkovitost pojedinaca unutar sustava. Na kraju svog obraćanja načelnik Novak je zaključio da je važno doprinijeti zaštiti žrtve kroz senzibilizaciju policijskih službenika za problem nasilja te nasilja prema ženama uz jačanje institucionalne potpore i kroz obuku policijskih službenika/ica, što je i cilj ovog projekta Pravobraniteljice. Prema riječima načelnika Novaka cilj je „usvajanjem pozitivnih stavova policijskih službenika i načina postupanja u borbi protiv nasilja nad ženama, kroz ovu edukaciju, doprinijeti većoj učinkovitosti policije.“
 
Polaznicima edukacije obratila se i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je pozdravila sve sudionike, ukratko predstavila projekt i tom prilikom ukazala na važnost dobre suradnje sa resornim ministarstvom, ali i suradnjom policije kao partnera u projektu. Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i resorna ministarstva imaju zajednički cilj kada govorimo o obiteljskom nasilju, a to je prevencija i sprečavanje samog čina nasilja. Naglasak je na brzoj i pravovremenoj reakciji policijskih službenika  jer je upravo reakcija policije najvažnija za ishod pravosudnog postupka budući da je policija ta s kojom žrtva prva stupa u kontakt.
 
Suradnja policije i institucije Pravobraniteljice je ostvarena temeljem sporazuma o zajedničkoj suradnji i edukaciji, koji  je potpisan 2012. godine. Pravobraniteljica ističe kako je vrlo važno da policijski službenici/ce sudjeluju u sustavnoj edukaciji kako bi bili osposobljeni u ovom globalnom problemu. „Upućeni smo jedni na druge“, naglašava Pravobraniteljica te je ova današnja suradnja i traženje partnerstva od strane Policijske akademije, jedan „prirodan slijed kada govorimo o prekršajnim i kaznenim djelima obiteljskog nasilja prema ženama.“ 
 
Pridruženi partneri u ovom projektu su uz Policijsku akademiju, Pravosudna akademija i Hrvatsko novinarsko društvo. Projekt se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida, a sastoji se od nekoliko faza: Analize sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida – istraživanja prvomoćnih prekršajnih i kaznenih sudskih predsuda; edukacija i osvještavanja – radionica i seminara za policijske službenike/ce, suce i sutkinje iz područja prekršajnog i kaznenog prava te državne odvjetnike/ice; identicfikacija problematičnih medijskih praksi i sistematično informiranje predstavnika/ica medija o problematici nasilja prema ženama i femicidu; pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja – jačanjem institucionalne potpore žrtvama nasilja.
 
Ovo je završna faza projekta koji se provodi dvije godine i u kojem je proveden čitav niz aktivnosti posebice u empirijskom značenju s ciljem analize na uzorku od 1200 prekršajnih i kaznenih presuda, na koji način pravosuđe, odnosno svi sudionici od policije i državnog odvjetništva, procesuiraju slučajeve obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Prema riječima Pravobraniteljice Ljubičić, zabrinjavajuće je to što se još uvijek izriču kazne kad se radi o prekršajnim ili kaznenim djelima u donjoj četvrtini raspisanih kazni te i dalje ne postoji  srazmjer u odnosu izricanja, predlaganja zaštitnih mjera od strane policije, kao i zaštitnih mjera koje je pravosuđe usvojilo.
 
Prema prekršajnoj politici kažnjavanja, vidljivo je da se kazna zatvora najmanje izriče i da je čak u pad od 10% kad se radi o prekršajnim djelima, dok s druge strane novčana kazna izričito raste, istaknula je Pravobraniteljica. To dovodi do situacije da nakon prve takve odluke suda kada se kažnjava financijski čitava obitelj, da drugi puta ne prijavljuju nasilje jer već nakon plaćanja prve kazne, ponovno doživljavaju psihičko, verbalno ili fizičko nasilje. Pravobraniteljica je posebno naglasila da je vrlo važno da „žrtve steknu povjerenje u rad institucija“ , što je također u svom obraćanju istaknuo i načelnik Novak. Stoga je vrlo važna dobra međuinstitucionalna suradnja na ovom području kako bi se postigli što učinkovitiji rezultati, ali također i kako bi se učinilo sve da se zaštiti sama žrtva.
 
Pravobraniteljica izražava veliko zadovoljstvo što je nakon pet godina predlaganja Ministarstvu unutarnjih poslova došlo do promjene Pravilnika o provedbi zaštitnih mjera, jer  se težište stavlja na promatranje i na kontrolu počinitelja, a ne samo žrtve. Dakle, u fokusu je počinitelj, njega inkomodirati, njega kontrolirati, njega pratiti i na taj način držati pod kontrolom.
 
Osim Pravobraniteljice Ljubičić i načelnika Novaka, u ovoj edukaciji sudjeluju i doc. Dr.sc. Marin Bonačić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će sudionicima govoriti o dvostrukom uhićenju i procesuiranju, te Suzana Kikić s Policijske akademije koja će sudionike upoznati sa prepoznavanjem i kvalifikacijama nasilja prema ženama kao prekršajnih ili kaznenih djela. Uz njih na edukaciji sudjeluju i savjetnici Pravobraniteljice i Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević koji rade na kaznenim i prekršajnim djelima i imaju iznimno iskustvo u ovakvim slučajevima.
 
Drugoga dana edukacije, sudionicima se obratio Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova, te sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske Branka Žigante Živković, koja je sudionike edukacije upoznala sa pravnim okvirom i politikom kažnjavanja nasilja prema ženama u praksi prekršajnih postupaka. 
Važno je dakle na koji način ćemo se upoznati sa problemom i na koji način ćemo pristupiti problemu jer ta procjena i intervencija na terenu, prema riječima Pravobraniteljice, je nešto što je uvijek na leđima policijskih službenika i službenica i zato je upravo važna sustavna edukacija, za razliku od Pravosudne akademije.
 

Stranica