Edukacija policije i pravosuđa o suzbijanju i prevenciji nasilja u obitelji

Policijski službenici i pravosudni dužnosnici sudjelovali u edukaciji o odredbama domaćeg i europskog zakonodavstva usmjerenih na suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji

U Pravosudnoj akademiji u petak, 13. siječnja završena je radionica koja se provodila na regionalnom principu, a koju je pohađalo 10 policijskih službenika i 10 pravosudnih dužnosnika s područja Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke i Zagrebačke županije.
 
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ u suradnji s Pravosudnom akademijom, sukladno mjeri 2. Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, organizirala je prvu od pet ovogodišnjih, dvodnevnih stručnih radionica za pravosudne dužnosnike i policiju. Na edukaciji se govorilo o odredbama domaćeg i europskog zakonodavstva usmjerenih na suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i odredbama Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Radionice su realizirane od trajanju od 14 nastavnih sati tijekom dva dana, kroz sedam sati teoretske nastave i sedam sati vježbi, a obuhvaćaju novine u europskoj i domaćoj zakonskoj regulativi iz područja nasilja u obitelji.
 
Uz državne odvjetnike, suce kaznenih i prekršajnih sudova, sudske savjetnike te službenike za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, sudionici ovih radionica su policijski službenici - pomoćnici načelnika za poslove temeljne policije i policijski službenici za mladež iz policijskih postaja i uprava.  
 
S obzirom na to da se radi o edukaciji svih sudionika pretkaznenog i kaznenog postupka, za voditelje radionica odabrani su eminentni stručnjaci u području sprječavanja i borbe protiv nasilja u obitelji. Tako su službenici stjecali nova znanja od sudca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske Marijana Bitange, sutkinje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske - Kristine Gašparac Orlić, zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, privremeno upućene u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske – Natalije Slavice, te policijske službenice Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji iz Uprave kriminalističke policije  Ane Jedličko.      
 
Važnost međuresornih edukacija na temu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, leži u činjenici da pravosudni dužnosnici i policijski službenici tako razmjenjuju iskustva i postavljaju temelje standarda postupanja i umrežavanja nadležnih tijela.


Stranica