Donesen novi Statut Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti

Slika /04_vps/shutterstock_52148902_cr.jpg

Statutom se uređuju status, naziv, sjedište i djelatnost Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, predstavljanje, ovlasti i način odlučivanja tijela Veleučilišta


Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova za Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti donijelo novi Statut Veleučilišta, koji je objavljen 21. travnja 2023. na mrežnim stranicama Veleučilišta, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednica Povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova za Veleučilište je državna  tajnica doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin, dok su članovi: zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Željko Prša, profesor Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš i tajnik Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti Dušan Milivojević.
 
Povjerenstvo MUP-a za Veleučilište ima ulogu Upravnog vijeća Veleučilišta koje tijelo je uređeno Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl. 25.) te brine o zakonitosti rada i strateškom razvoju Veleučilišta, a jedna od ovlasti je, između ostalih, donositi Statut Veleučilišta.
 
Statutom se uređuju status, naziv, sjedište i djelatnost Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, predstavljanje, ovlasti i način odlučivanja tijela Veleučilišta, ustrojavanje i izvođenje studija, status, prava i obveze studenata, nastavni, stručni i znanstveni rad nastavnika i suradnika, sudjelovanje zaposlenika u radu tijela Veleučilišta, opći akti Veleučilišta, javnost rada, zaštita tajnosti podataka te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti Veleučilišta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Zakonom o policiji.
 
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Visoke policijske škole donesen 27. listopada 2006. godine.

Stranica