3. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija

Slika /02_vijesti/2023/10 mjesec/3 međunarodna/1.png

Predstavnici Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti sudjelovali na  na 3. Međunarodnoj znanstveno - stručnoj konferenciji

Dekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti izv.prof.dr.sc. Ante Orlović prof.struč.stud. i izv.prof.dr.sc. Krunoslav Antoliš, sudjelovali su na 3. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji: Nasljeđe Nikole Tesle - Integracija digitalnih rješenja, koja je organizirana u partnerstvu sa Veleučilištem kriminalistike i javne sigurnosti, 13. listopada 2023. u Gospiću.

Profesor Krunoslav Antoliš nastupio je s predavanjem "Hibridne prijetnje i promjena sigurnosne paradigme", u kojem je istaknuo kako hibridne prijetnje nameću promjenu sigurnosne paradigme.

Također je rekao  da budućnost donosi nove sigurnosne izazove s kojima će se moći suočiti samo brzi preventivni sigurnosni modeli podržani umjetnom inteligencijom. Svi prezentirani radovi će u cijelosti biti objavljeni u zborniku radova s konferencije.  

Stranica

Dokumenti