Student Visoke policijske škole Mario Jakovčević na seminaru Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje


 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) organizirala je seminar za studente pod nazivom „Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta“ koji je održan u petak, 13. svibnja 2022. godine u hotelu Academia u Zagrebu.

Seminar je bio namijenjen isključivo studentima preddiplomskih, diplomskih te integriranih studija u cilju njihova aktivnijeg uključivanja u rad tijela visokih učilišta, posebice Vijeća i Povjerenstva za kvalitetu.

Namjera Agencije za znanost i visoko obrazovanje je što bolje upoznati studente s važnošću osiguravanja kvalitete visokih učilišta te ih educirati o njihovim pravima i obvezama kako bi se uključili u aktivnosti unapređenja kvalitete na njihovim matičnim institucijama i na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. "U središtu obrazovnog procesa kako ga vidimo unutar Europskog prostora visokog obrazovanja je student i sve treba biti okrenuto prema njemu, odnosno njoj. Osiguravanje kvalitete je jedan od alata u ostvarenju toga cilja. Naša je namjera ukazati vam danas da i vi možete i trebate biti aktivni sudionici procesa osiguravanja kvalitete", poručile je na otvorenju seminara mr. sc. Sandra Bezjak, v. d. ravnatelja AZVO-a.

U prvom dijelu seminara, predstavnik Europske studentske unije Damir Solak govorio je o tome na koje se sve načine studenti mogu uključiti u postupke vrednovanja i kako se mogu uključiti u aktivnosti ESU-a. Tema drugog dijela događanja bila je sudjelovanje studenata u stručnom povjerenstvu u postupku reakreditacije o čemu je govorio Luka Marković, diplomirani student engleskog jezika i povijesti.

U sklopu seminara održan je okrugli stol „Dvije perspektive – jedna kvaliteta“ na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Dražan Kozak, pomoćnik rektora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Silvija Grgić, prodekanica za kvalitetu i razvoj Visokog učilišta Algebra, Marija Damjanović, studentica prodekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Vida Žagar, studentica diplomskog stručnog studija Filmska i televizijska režija i produkcija na Sveučilištu VERN. Studenti trebaju biti pokretači promjena u visokom obrazovanju i u svojim okruženjima, a u tome ih treba ohrabriti i pružiti im podršku, jedan je od zaključaka rasprave.