Studij

Slika /01_ilustracije/FAH-H8206384_cr.jpg


Stručni prijediplomski studij Kriminalistika


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija: Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

Trajanje studija: Stručni prijediplomski studij Kriminalistika - 3 godine (180 ECTS bodova)Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog prijediplomskog studija Kriminalistika:
 
  • znanja i vještine koje osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sigurnost, otkrivanje, rješavanje kaznenih djela te planiranje prevencije i suzbijanja kriminaliteta
  • specifična znanja i vještine prema usmjerenju u posljednjoj godini studija

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:
 
  • Završetkom stručnog prijediplomskog studija Kriminalistika stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike (bacc. crim.)

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Kriminalistika student može nastaviti obrazovanje na stručnom diplomskom studiju Kriminalistika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti ili drugim stručnim diplomskim studijima iz srodnih područja.

 

Stručni prijediplomski studij Kriminalistika  - redovni

 


Stručni prijediplomski studij Kriminalistika  - izvanredni

 
 
 

Stručni diplomski studij Kriminalistika


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija: Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

Trajanje studija: Stručni diplomski studij Kriminalistika - 2 godine (120 ECTS)Uvjeti upisa na studij:
 
  • stečen stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike

Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog diplomskog studija Kriminalistika:
 
  • znanja i vještine koje osposobljavaju za specijalizirano bavljenje užim područjem struke
  • osposobljenost za samostalno uočavanje i elaboriranje stručnih problema

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:
 
  • završetkom stručnog diplomskog studija Kriminalistika stječe se zvanje magistar/magistra kriminalistike (mag. crim.) 


Stručni diplomski studij Kriminalistika