Studij

Slika /01_ilustracije/FAH-H8206384_cr.jpg


Stručni studij Kriminalistika


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Stručni studij Kriminalistika - 3 godine (180 ECTS bodova)Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog preddiplomskog studija Kriminalistika:
 
  • znanja i vještine koje osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sigurnost, otkrivanje, rješavanje kaznenih djela te planiranje prevencije i suzbijanja kriminaliteta
  • specifična znanja i vještine prema usmjerenju u posljednjoj godini studija

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:
 
  • Završetkom stručnog studija Kriminalistika stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike (bacc. crim.)

Završetkom stručnog studija Kriminalistika student može nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi ili drugim specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz srodnih područja.

 

Stručni studij Kriminalistika  - redovni

 


Stručni studij Kriminalistika  - izvanredni

 
 
 

Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika - 2 godine (120 ECTS)Uvjeti upisa na studij:
 
  • stečen stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike

Kompetencije koje se stječu završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika:
 
  • znanja i vještine koje osposobljavaju za specijalizirano bavljenje užim područjem struke
  • osposobljenost za samostalno uočavanje i elaboriranje stručnih problema

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:
 
  • završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika stječe se zvanje stručni specijalist/ica kriminalistike (spec.). 


Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika