Studij

Slika /01_ilustracije/FAH-H8206384_cr.jpg


Stručni studij Kriminalistika - novi program


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija:
Visoka policijska škola

Trajanje studija: Stručni studij Kriminalistika - 3 godine (180 ECTS bodova)

Uvjeti upisa na stručni studij Kriminalistika:
  • zaposlenje u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima
  • drugi uvjeti sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Visoke policijske škole

Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog preddiplomskog studija Kriminalistika:
  • znanja i vještine koje osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sigurnost, otkrivanje, rješavanje kaznenih djela te planiranje prevencije i suzbijanja kriminaliteta
  • specifična znanja i vještine prema usmjerenju u posljednjoj godini studija

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:
Završetkom stručnog studija Kriminalistika stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike (bacc. crim.)

Završetkom stručnog studija Kriminalistika student može nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi ili drugim specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz srodnih područja.

 
I. semestar
 

Nositelj

Naziv predmeta

Broj sati ECTS
doc. dr. sc. Željko Karas            Uvod u kriminalistiku 45 4
Danijela Petković, pred.
Dalibor Franulović, pred.   
Uvod u pravni sustav i ustavno uređenje RH 60  4
prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Marko Turudić
doc. dr. sc. Mateja Held       
Upravno pravo 60 6
prof. dr. sc. Ksenija Butorac  
Ines Vrečko, pred.   
Kriminologija    60 6
doc. dr. sc. Ruža Karlović Uvod u sociologiju policije i kriminala 45  4
 
Izborni
 
   
Tajana Bašić, v. pred.
Izidora Radek, pred.     
  
Engleski jezik policijske struke 1 30 3
Izidora Radek, pred.  Njemački jezik policijske struke 1 30  3
dr. sc. Marijan Jozić, pred.
Mijo Mendeš, pred.         
Policijska tjelesna priprema 1 30 3
doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja 30 3
Silvio Bratković, pred.       Upravljanje administrativnim procesima 30 3
 
 

II. semestar


Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
doc. dr. sc. Željko Karas
mr. sc. Davor Štrk, v. pred.          
Kriminalistička taktika 60 5
doc. dr. sc. Joško Vukosav Kriminalistička psihologija    45 6
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š.
dr. sc. Hrvoje Filipović, v. pred. 
Policijske ovlasti      45 4
dr. sc. Lana Milivojević, prof. v. š.
dr. sc. Damir Brnetić, v. pred.       
Kazneno pravo 45 5
Davor Labaš, v. pred.    Organizacija policije 45 4
 
Izborni
 
   
Tajana Bašić, v. pred.
Izidora Radek, pred.   
Engleski jezik policijske struke 2 30 3
Izidora Radek, pred.     Njemački jezik policijske struke 2  30 3
dr. sc. Marijan Jozić, pred.
Mijo Mendeš, pred.          
Policijska tjelesna priprema 2 30 3
doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš
Danijela Petković, pred.   
Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina  30 3
dr. sc. Damir Trut, pred.       Osnove zaštite i spašavanja 30 3
prof. dr. sc. Predrag Pale    Uvod u računalnu forenziku 30 3

Prva godina stručnog studija Kriminalistika (I. i II. semestar)


III. semestar
 

Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
Želimir Radmilović, v. pred.    Kriminalistička tehnika 1 45 5
doc. dr. sc. Stjepan Gluščić      Kazneno procesno pravo 60 6
doc. dr. sc. Ante Orlović    Policijski menadžment  45 4
mr. sc. Davor Solomun, v. pred.  Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH 60 5
doc. dr. sc. Joško Vukosav Osnove statistike 45 4
 
Izborni
 
   
Tajana Bašić, v. pred.
Izidora Radek, pred. 
Engleski jezik policijske struke 3 30 3
Izidora Radek, pred.       Njemački jezik policijske struke 3 30 3
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš
mr. sc. Simona Strmečki, v. pred.  
Informacijska sigurnost 30 3
dr. sc. Marijan Jozić, pred.
Mijo Mendeš, pred.   
Policijska tjelesna priprema 3 30 3
doc. dr. sc. Branka Vidrih
doc. dr. sc. Danijel Crnković   
Psihopatologija i postupanje policije 30 3


IV. semestar - kriminalističko usmjerenje
 

Nositelj
 
Naziv predmeta        Broj sati  ECTS
prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Marko Turudić
doc. dr. sc. Mateja Held    
Policijsko upravno pravo    60 5
doc. dr. sc. Ruža Karlović
dr. sc. Krunoslav Borovec, prof. v. š. 
Prevencija kriminaliteta 30 3
prof. dr. sc. Milovan Kubat
prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki
prof. dr. sc. Davor Mayer    
doc. dr. sc. Marija Baković     
Medicinska kriminalistika 45 3
doc. dr. sc. Josip Pavliček  Kriminalistički intervju 45 5
dr. sc. Kristina Jurković, pred. Kriminalistička tehnika 2 45 5
Hrvoje Marić, pred. Praktikum policijskog naoružanja i gađanja 30 3
 
Izborni
 
   
doc. dr. sc. Željko Karas    Taktika radnji na mjestu događaja 30 3
Tajana Bašić, v. pred.
Izidora Radek, pred.   
Engleski jezik policijske struke 4 30 3
Izidora Radek, pred.      Njemački jezik policijske struke 4 30 3
prof. dr. sc. Ksenija Butorac Osnove politike suzbijanja kriminaliteta 30 3
dr. sc. Damir Brnetić, v. pred.
dr. sc. Marijan Jozić, pred.
Mijo Mendeš, pred.
Praktikum uporabe sredstava prisile 45 4


IV. semestar - policijsko usmjerenje

 

Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Marko Turudić
doc. dr. sc. Mateja Held 
Policijsko upravno pravo 60 5
doc. dr. sc. Ruža Karlović
dr. sc. Krunoslav Borovec, prof. v. š.
Prevencija kriminaliteta 30 3
mr. sc. Davor Štrk, v. pred.    
Davor Labaš, v. pred. 
Taktika policijskog postupanja 1 30 3
dr. sc. Hrvoje Filipović, v. pred.
dr. sc. Filip Dragović,  pred.
Sigurnost europskih granica i migracije 60 6
dr. sc. Damir Brnetić, v. pred.
dr. sc. Marijan Jozić, pred.
Mijo Mendeš, pred.     
Praktikum uporabe sredstava prisile 45 4
Hrvoje Marić, pred. Praktikum policijskog naoružanja i gađanja 30 3
 
Izborni
 
   
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š.
Želimir Radmilović
Osnove cestovne prometne infrastrukture i nacrtne geometrije 30 3
Tajana Bašić, v. pred.
Izidora Radek, pred.
Engleski jezik policijske struke 4 30 3
Izidora Radek, pred. Njemački jezik policijske struke 4 30 3
dr. sc. Filip Dragović,  pred. Europske sigurnosne politike 30 3

V. semestar - kriminalističko usmjerenje
 

Nositelj
       
Naziv predmeta Broj sati  ECTS
doc. dr. sc. Josip Pavliček
dr. sc. Mirjana Kondor Langer, v. pred.  
Kriminalistička metodika istraživanja krvnih i seksualnih delikata 60 5
dr. sc. Mirjana Kondor Langer, v. pred. Kriminalistička metodika istraživanja imovinskog kriminaliteta 60 5
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš
mr. sc. Simona Strmečki, v. pred.
Nikola Protrka, v. pred.
Kriminalistička metodika istraživanja visokotehnološkog kriminaliteta 60 5
dr. sc. Davorka Martinjak, prof. v. š.
mr. sc. Renata Odeljan, v.  pred. 
Kriminalistička metodika istraživanja maloljetničke delinkvencije 60 5
doc. dr. sc. Robert Kopal
Darija Korkut,  v. pred.
Kreativno i kritičko mišljenje u kriminalistici 45 5
 
Izborni
 
   
dr. sc. Kristina Jurković, pred.
Želimir Radmilović, v. pred.
Kriminalistička identifikacija osoba 30 3
Želimir Radmilović, v. pred.
dr. sc. Kristina Jurković, pred.   
Rad na mjestu događaja – kriminalistička tehnika         
doc. dr. sc. Josip Pavliček Poligrafsko ispitivanje 30 3
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš
mr. sc. Simona Strmečki, v. pred.  
Uvod u računalnu sigurnost      
Silvio Bratković, pred.    Protueksplozijska zaštita    


V. semestar - policijsko usmjerenje
 

Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
mr. sc. Davor Štrk, v. pred.    
Davor Labaš, v. pred.
Taktika policijskog postupanja 2   45 4
dr. sc. Lana Milivojević, prof. v. š.
dr. sc. Damir Brnetić, v. pred.
Prekršajno pravo 45 5
mr. sc. Renata Odeljan,v.  pred.
dr. sc. Davorka Martinjak, prof. v. š.
Kriminalistička metodika istraživanja obiteljskog nasilja 45 5
dr. sc. Mirjana Kondor Langer, v. pred. Kriminalistička metodika istraživanja imovinskog kriminaliteta 60 5
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š. Sigurnost prometa 1 45 5
 
Izborni
 
   
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š.
Ante Dujmović, pred
Metodika istraživanja cestovnog prometnog kriminaliteta 30 3
doc. dr. sc. Robert Kopal
Darija Korkut, v. pred. 
Kreativno i kritičko mišljenje u kriminalistici 45 4
dr. sc. Kristina Jurković, pred.
Želimir Radmilović, v. pred.
Kriminalistička identifikacija osoba 30 3
dr. sc. Čop Maja Jelena Osnove forenzične toksikologije 30 3
mr. sc. Davor Štrk, v. pred. Taktika postupanja specijalne i interventne policije u kriznim situacijama 30 3
Silvio Bratković, pred. Protueksplozijska zaštita 30 3


VI. semestar - kriminalističko usmjerenje
 

Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
doc. dr. sc. Ante Orlović Gospodarska kriminalistika 60 5
dr. sc. Milivoj Jelenski, v. pred.
Ante Dujmović, pred. 
Kriminalistička metodika istraživanja organiziranog kriminaliteta 60 5
doc. dr. sc. Robert Kopal
Darija Korkut, v. pred.
mr. sc. Simona Strmečki, v. pred.
Kriminalistička analitika 60 5
dr. sc. Mirjana Kondor Langer, v. pred. Kriminalistička metodika istraživanja delikata protiv opće sigurnosti i okoliša 45 4
  Završni rad    - 5
 
Izborni
 
   
mr. sc. Davor Solomun, v. pred. Kriminalistička metodika istraživanja terorizma 30 3
doc. dr. sc. Željko Karas     Kriminalistička taktika prikrivenih radnji 30 3
Ante Dujmović, pred. Kriminalistički praktikum 30 3
mr. sc. Davor Solomun, v. pred. Europska i međunarodna sigurnost 30 3
dr. sc. Filip Dragović,  pred. Europske sigurnosne politike 30 3


VI. semestar - policijsko usmjerenje

 

Nositelj
 
Naziv predmeta Broj sati ECTS
mr. sc. Davor Štrk, v. pred.
Davor Labaš, v. pred.
Taktika policijskog postupanja 3 45 4
mr. sc. Davor Štrk, v. pred. Kriminalistička metodika istraživanja prometnih delikata   30 3
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š. Prekršajna kriminalistika  45 4
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š. Sigurnost prometa 2   45 5
doc. dr. sc. Ante Orlović Suzbijanje korupcije 30 3
  Završni rad - 5
 
Izborni
 
   
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š. Prometna forenzika 30 3
Ante Dujmović, pred. Kriminalistički praktikum 30 3
mr. sc. Davor Solomun, v. pred. Europska i međunarodna sigurnost 30 3
prof. dr. sc. Davor Bonefačić
prof. dr. sc. Dina Šimunić
Osnove i sigurnost bežičnih komunikacija 30 3
dr. sc. Filip Dragović,  pred.   Europske sigurnosne politike 30 3

 

Stručni studij Kriminalistika - stari program

I. semestar
 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Uvod u kriminalistiku 45 4
Uvod u organizaciju državne uprave 30  4
Ustavno pravo 45 4
0snove kaznenog materijalnog prava 45 6
Upravno pravo 60 6
Strani jezik policijske struke 1 30 3

Izborni
 
   
Specijalna tjelesna priprema 1 30 3
Društvo i policija 45 3
Osnove zaštite i spašavanja 30 3


II. semestar
 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Kriminalistička taktika    60 6
Osnove kaznenog procesnog prava   45 6
Policijske ovlasti i ljudska prava     45 4
Organizacija policije    60 4
Osnove statističke analize za kriminaliste    45 4
Strani jezik policijske struke 2   30 3

Izborni
 
   
Specijalna tjelesna priprema 2    30 3
Pravosudna policija u penalnim ustanovama   30 3


III. semestar
 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Kriminalistička tehnika    60 6
Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina 45 4
Kriminologija    90 8
Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH  60 6
Strani jezik policijske struke 3   30 3

Izborni
 
   
Specijalna tjelesna priprema 3  30 3
Penologija i izvršno pravo    30 3
Psihopatologija i postupanje policije   30 3


IV. semestar

 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Taktika policijskog postupanja i   105 9
Prekršajno pravo   45 6
Ekonomika poslovanja i kriminalitet   60 5
Policijski menadžment    45 4
Strani jezik policijske struke 4   30 3

Izborni
 
   
Rad na mjestu događaja    30 3
Praktikum kriminalističke tehnike   30 3


V. semestar
 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Kriminalističke metodike   90 9
Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora   45 6
Kriminalitet djece i maloljetnika    45 3
Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja   30 3
Praksa    90 6

Izborni
 
   
Istraživanje kompjutorskog kriminaliteta   45 3
Kriminalistički praktikum    30 3
Metodika istraživanja ekoloških delikata 30 3


VI. semestar - kriminalističko usmjerenje
 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Kriminalistička metodika – složeniji slučajevi 60 9
Kriminalistička psihologija 45 5
Medicinska kriminalistika 45 3
Kriminalistička analitika 60 6
Završni rad      - 7


VI. semestar - policijsko usmjerenje

 

Naziv predmeta
Broj sati ECTS
Taktika policijskog postupanja II. 90 8
Policijska psihologija 45 5
Nadzor državne granice 60 5
Metodika istraživanja prometnih delikata 45 5
Završni rad       - 7


VI. semestar - opće usmjerenje

 

Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
Svi predmeti iz prethodna dva usmjerenja su izborni    
Krizne intervencije u penalnom sustavu 30 3
Europska i međunarodna sigurnost 45 3
Završni rad - 7


Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika


Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 
Izvoditelj studija: Visoka policijska škola

Trajanje studija: Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika - 2 godine (120 ECTS)

Uvjeti upisa na studij:

  • stečen stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica kriminalistike

Kompetencije koje se stječu završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika:

  • znanja i vještine koje osposobljavaju za specijalizirano bavljenje užim područjem struke
  • osposobljenost za samostalno uočavanje i elaboriranje stručnih problema

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe:

  • završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika stječe se zvanje stručni specijalist/ica kriminalistike (spec.).


I. semestar

 
Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
izv. prof. dr. sc. Željko Karas
doc. dr. sc. Mirjana Kondor-Langer
mr. sc. Davor Štrk, v. pred.
Istraživanje imovinskog kriminaliteta    45 6
dr. sc. Dean Savić, prof. v. š.
dr. sc. Milivoj Jelenski, v. pred.
Ante Dujmović, pred.
Metode suzbijanja organiziranog kriminaliteta 60 6
doc. dr. sc. Stjepan Gluščić Praktikum kaznenog procesnog prava 60 6
mr. sc. Davor Solomun, v. pred. Obavještajno sigurnosna djelatnost i službe    45 6
  Izborni       
doc. dr. sc. Stjepan Gluščić Međunarodna policijska suradnja 30 3
dr. sc. Damir Brnetić, v. pred Policijska etika 30 3
dr. sc. Dean Savić, prof. v. š.
dr. sc. Hrvoje Filipović, v. pred.
Ante Dujmović, pred.
Migracije i kriminalitet   30 3
 

II. semestar

 

 
Naziv predmeta
 
Broj sati ECTS
doc. dr. sc. Ante Orlović
dr. sc. Milivoj Jelenski, v. pred.
Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta 60 6
doc. dr. sc. Josip Pavliček Metode istraživanja krvnih i seksualnih delikata 45 6
doc. dr. sc. Mirjana Kondor-Langer Požari, eksplozije i terorizam    60 6
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš Računalna sigurnost    45 6
  Izborni    
doc. dr. sc. Joško Vukosav Psihologija agresivnosti 45 3
dr. sc. Milivoj Jelenski, v. pred.
Dražen Rastović, pred.
Kriminalitet i zlouporaba droga    30 3
izv. prof. dr. sc. Gordan Mršić Forenzična balistika   30 3
doc. dr. sc. Robert Kopal  Policijski poslovi u digitalno doba 30 3
dr. sc. Kristina Jurković, pred. Kriminalistička vještačenja 30 3


III. semestar
 
  Naziv predmeta Broj sati ECTS
doc. dr. sc. Joško Vukosav
 
Metodologija istraživanja sigurnosnih pojava 60 8
dr. sc. Davorka Martinjak, prof. v. š.
Suzana Kikić, pred.
Primijenjena viktimologija 45 4
doc. dr. sc. Ante Orlović Strategijski menadžment 60 6
  Izborni    
doc. dr. sc. Ruža Karlović Sociologija kriminala    45 3
doc. dr. sc. Ruža Karlović
dr. sc. Krunoslav Borovec, prof. v. š.
Prevencija kriminaliteta 30 3
dr. sc. Krunoslav Borovec, prof. v. š. Odnosi s javnošću   45 3
mr. sc. Renata Odeljan, v. pred.
Suzana Kikić, pred.
Kazneno-pravna zaštita djece i maloljetnika 45 3
Davor Labaš, v. pred. Upravljanje rizikom    30 3
 

IV. semestar

 
Naziv predmeta
Broj sati ECTS
dr. sc. Željko Mršić, prof. v. š.
Davor Labaš, v. pred.
Nadzor nad radom policije   45 4
doc. dr. sc. Ante Orlović Upravljanje ljudskim potencijalima 45 5
  Završni rad        - 15
  Izborni      
doc. dr. sc. Robert Kopal Kriminalističko-obavještajna analitika    
Želimir Radmilović, v. pred. Krivotvorine isprava i rukopisa   30 3
izv. prof. dr. sc. Gordan Mršić Veterinarska forenzika    30 3
doc. dr. sc. Stjepan Gluščić Posebni izvidi teških kaznenih djela  30 3
mr. sc. Davor Solomun, v. pred. Modeli obavještajnih službi u svijetu 45 3
dr. sc. Dean Savić, prof. v. š.
Ante Dujmović, pred. 
Suzbijanje krijumčarenja oružja 30 3