Studenti Visoke policijske škole na Ljetnoj školi prava u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u suradnju sa zakladom Hanns-Seidel-Stiftung

Od 11.-15.07.2022. održana je ljetna škola pod nazivom "ELESS: European law and economy summer school".

Organizatori ljetne škole su Pravni fakultet Rijeka i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u suradnju sa zakladom Hanns-Seidel-Stiftung.

Na ljetnoj školi su prisustvovali studenti Hrvatske, Italije, Španjolske, Slovenije, Nizozemske, Brazila, Venezuele, Portugala, Češke, Slovačke, Poljske, Bugarske i Austrije uključujući i dvoje studenata s Visoke policijske škole Zagreb i to Ivana Šibenik i Ante Munivrana.
 
Ljetna škola u Iki idealno je ljetno mjesto susreta i druženja studenata iz područja društvenih znanosti, ponajprije prava i ekonomije. U poticajnom okruženju, uz inovativne metode učenja i multidisciplinarni pristup studenti iz različitih europskih država imali su priliku proširiti svoja znanja i kompetencije u pravnim i društveno-ekonomskim aspektima funkcioniranja Europske unije.