Specijalizacija

Slika /05_usavrsavanje/1654154518321.jpg

Specijalizaciju, sukladno ustroju ravnateljstva, dijelimo u tri osnovna područja:

 • Područje policije
 • Područje granične policije
 • Područje kriminalističke policije

Specijalizacija je područje izobrazbe u kojem se kroz specijalističke tečajeve policijski službenici osposobljavaju za rad u nekoj od policijskih i ostalih specijalnosti. Specijalizacija se u pravilu provodi putem specijalističkih tečajeva koji na kraju imaju organiziran završni ispit pred ispitnim povjerenstvom.
 

Područje policije

Održavaju se tečajevi za djelatnike temeljne, prometne i interventne policije, za kontakt-policajce te djelatnike Operativno-komunikacijskog centra policije i policijske službenike za prevenciju.

 • Tečaj prometne policije - osnovni tečaj
 • Tečaj prometne policije - osposobljavanje za vršenje očevida prometnih nesreća
 • Tečaj za mjerila i uređaje u nadzoru cestovnog prometa
 • Seminar za suzbijanje zlouporabe opojnih sredstava sudionika u cestovnom prometu
 • Tečaj - totalna mjerna stanica
 • Tečaj za nadzor nad radom vozača i vozila s ugrađenim digitalnim tahografskim uređajem
 • Tečaj protueksplozijske zaštite, specijalizacija - 1. dio
 • Tečaj za kontakt-policajce
 • Tečajevi za interventnu policiju
 • Specijalistički tečaj za voditelje i pomoćnike voditelja smjene OKCP PU i PP
 • Temeljni tečaj za rad policijskih službenika OKCP u predmetima nasilja u obitelji
 • Specijalistički tečaj za pritvorske nadzornike
 • Specijalistički tečaj za policijske službenike za prevenciju
 

Područje granične policije

Održavaju se tečajevi za policijske službenike granične policije i nezakonitih migracija.

 • Tečaj granične policije
 • Tečaj pomorske policije
 • Tečaj za PEZ - RTG operatere aerodromske policije
 • Tečaj za korisnike Nacionalnog informacijskog sustava za nadzor državne granice
 • Specijalistička izobrazba za djelatnike prihvatnog centra za strance
 • Specijalistička izobrazba za policijske službenike za nezakonite migracije
 

Područje kriminalistička policije

Održavaju se tečajevi za policijske službenike kriminalističke policije.

 • Tečaj za detektive kriminalističke policije
 • Temeljni tečaj za kriminalističke službenike
 • Tečaj za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata
 • Tečaj za kriminalističke službenike koji rade na poslovima suzbijanja maloljetničke delinkvencije
 • Tečaj za kriminalističke službenike koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta
 • Tečaj za kriminalističke službenike koji rade na poslovima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije
 • Tečajevi iz područja kriminalističke analitike
 • Tečaj za kriminalističke tehničare
 • Tečaj za poligrafske ispitivače
 • Tečaj za rad na grafičkim stanicama - osnovni i napredni
 • Specijalistički tečaj za očevid
 • Tečaj - rad s izvorima u kriminalističko-obavještajnom sustavu
 • Tečaj - izrada portreta osoba (fotorobota)
 • Tečaj - obuka policijskih službenika za provedbu izručenja
 • Tečaj osposobljavanja kandidata za policijske časnike za vezu