Razvoj policijskog obrazovanja

Slika /06_nakladnistvo/Razvoj pol.jpg
U sklopu napora usmjerenih jačanju pozicije Policijske akademije u znanstveno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju brine se za usklađenost policijskog obrazovanja s hrvatskim i europskim obrazovnim standardima. U skladu s tim, usko surađuje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Jednako tako, Služba je zadužena za razmjenu iskustava, prikupljanje najboljih praksi i razmatranje suradnje s partnerima zaduženima za policijsko obrazovanje i obrazovanje srodnih djelatnosti vezanih za područje sigurnosti.
Dio djelatnosti službe vezanih za razvoj i unaprjeđenje policijskog obrazovanja odnosi se i na razvoj sustava za unutarnje osiguranje kvalitete, što uključuje procjenu i ažuriranje vlastitih normativnih dokumenata, procjenu i prijedloge za unaprjeđenje programa i njihovo usklađivanje sa suvremenim pedagoškim i andragoškim smjernicama te evaluaciju programa.