Časopis "Policija i sigurnost"

Slika /pis/PiS.jpg
Časopis Policija i sigurnost izlazi kao tromjesečnik - četiri broja godišnje, neprekidno od 1953. godine.

Naslijedio je časopis koji je od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova.

Jedinstveni je časopis Ministarstva unutarnjih poslova u kojem se tijekom dugogodišnje povijesti objavljuju mnoge teme vezane za rad ministarstva i policije s  primarnim ciljem da se policijskim službenicima pruži praktična i stručna pomoć u rješavanju mnogih zadaća, no obrađivane su mnoge teme namijenjene široj javnosti.

Riječ je o časopisu koji je uvršten u bibliografsku bazu podataka Ulrich's Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library, a 2017. godine indeksiran je u Web of Science Core Collection, u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI), što također svjedoči o njegovoj neporecivoj kvaliteti i korisnosti. 

Časopis donosi aktualne radove iz relevantnih disciplina na hrvatskom i engleskom jeziku, sa sažecima na engleskom jeziku.

Od 2023. godine svi članci imaju DOI (Digital Object Identifier) broj što će povećati citiranost članaka.


Pretplata

Godišnja pretplata za tuzemstvo na časopis Policija i sigurnost za fizičke osobe iznosi 16,00 eura, a za pravne osobe 32,00 eura.

Uplata na IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160

model broj: HR63  s pozivom na broj primatelja: 7005-713-22365

Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na broj telefaksa: +385 1 2426294.