E-obrazovanje

Sustav e-obrazovanja suvremen je model edukacije koji prati promjene u visokotehnološkom svijetu i odgovara na zahtjeve novih generacija predavača i studenata/polaznika. Namijenjen je upravljanju obrazovnim sadržajem i najkorišteniji je takav alat za učenje online u svijetu, omogućujući i interaktivnu nastavu, virtualno organiziranje kolegija, online testiranje, uz pristup mnogim drugim modernim sadržajima obrazovanja.

Na Policijskoj akademiji sustav e-obrazovanja usmjeren je razvoju policijskog obrazovanja i stručnom usavršavanju kao prioritetnim ciljevima i jedna je od mjera koju je Ministarstvo unutarnjih poslova započelo još u okviru implementacije strategije reforme sustava upravljanja ljudskim potencijalima izrađene kroz PHARE 2005 Twinning projekt Jačanje upravljanja ljudskim resursima, sustava obrazovanja i obuke Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske akademije (u razdoblju od 2009. do 2011. godine).
Osnivanjem Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost e-učenje postalo je jedan od ciljeva i načina unaprjeđenja obrazovanja i stalnog profesionalnog razvoja policijskih službenika, dok se značajnije pokretanje ovog projekta bilježi tek potpisivanjem Sporazuma o suradnji Policijske akademije s Centrom za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 5. svibnja 2014. godine.

Kao rezultat te suradnje, 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Policijske akademije otvoreno je sučelje https://delta.ffzg.unizg.hr u sklopu kojeg je pokrenuta testna faza i provjera sustava i načina rada e-učenja te prikupljanja informacija o korisnosti sustava za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno obrazovnog sustava na Policijskoj akademiji. Otvoreni su probni kolegiji, educiran je dio policijskih službenika Policijske akademije, a značajan iskorak tada je napravljen na kolegiju Kriminalističke tehnike na Visokoj policijskoj školi, gdje su i sami studenti, naši krajnji korisnici, podržali ovaj vid edukacije, potvrdili njegovu iznimnu praktičnost, važnost i potrebu.


U veljači 2017. godine Policijska akademija postala je partnerska akademija Frontexa (Europske agencije za graničnu i obalnu stražu), a zahvaljujući svojim rezultatima tijekom 2017. i 2018. godine ubrzo dobiva i epitet najuspješnije partnerske akademije Frontexa te postaje akademija s najviše apliciranih projekata. Upravo se kroz navedene projekte i suradnju s Frontexom otvorila mogućnost financiranja određenih elemenata sustava e-obrazovanja sredstvima Frontexa. Kao rezultat te suradnje i u sklopu provedbe projekta Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova, 2018. godine na Policijskoj akademiji uspostavljena je e-učionica (III. paviljon, učionica 429) za potrebe polaznika tečajeva, seminara i obuka, a posebice onih usmjerenih na online edukacije koje se provode u organizaciji Policijske akademije. Opremljena je najmodernijom informatičkom opremom, projektorom, televizorom, pametnom pločom te Wi-Fi sustavom. Jednako je tako uspostavljena i moderno opremljena internetska soba (III. paviljon, učionica 428), koja je radnim danima otvorena za uporabu polaznicima/studentima.
 
Radno vrijeme e-učionice 428:
  • radnim danom 8:00 – 18:30

Prijava za rad u e-učionici moguća je uz predočenje osobne iskaznice
  • u sobi 405 u III. paviljonu od 8 do 14 sati
  • ili na recepciji Policijske akademije od 14 do 18:30 sati.

 
Potkraj 2018. godine Policijska akademija dobiva vlastito, samostalno sučelje pod nazivom E-obrazovanje Policijske akademije: https://e-obrazovanje.fkz.hr. Sama službena implementacija sučelja e-obrazovanja trajala je gotovo šest mjeseci kako bi bila usklađena sa svim standardima i potrebnim uvjetima za implementaciju.

Nakon potpune implementacije potkraj 2018. godine, a posebno u prvoj polovici 2019. godine, kada Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost jača svoje ljudske kapacitete proširenjem broja izvršitelja unutar Službe, prioritet postaje jačanje i razvoj policijskog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini uz pristup novim i modernim tehnologijama obrazovanja, te sustav e-obrazovanja postaje prioritetan i strateški interes Policijske akademije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Osim toga, 2019. godine Policijska akademija napravila je još jedan značajan iskorak te prvi puta osigurala i provela online testiranje za radna mjesta policijskih službenika uz u potpunosti samostalnu tehničku i administrativnu podršku Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost.

U sklopu e-obrazovanja u tijeku je i uspostava e-dnevnika za potrebe Policijske škole „Josip Jović“. E-dnevnik zamišljen je kao mrežna aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku, koja nastavnicima omogućuje potpunu kontrolu polaznika prekvalifikacije, s pristupom e-dnevniku u koji će upisivati nastavne sate, izostanke i ocjene uz posebno značajnu dodatnu vrijednost i funkcionalnost koju omogućuju informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) te sustav izvještaja koji omogućuje analize pri pedagoškom i psihološkom praćenju na brz, jednostavan i pouzdan način.