O Službi

Slika /01_ilustracije/shutterstock_154719788_cr.jpg

Voditeljica:  Iva Balgač
Telefon: 01/2426 318
Telefaks: 01/2426 294
E-mail: szkint@mup.hr


Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije prati, priprema i provodi natječaje i ponude za provođenje znanstveno istraživačkih projekata u području novih tehnologija. 

Priprema materijale za natječaje, izrađuje dokumente za provedbu tih projekata te  sudjeluje u njihovoj realizaciji.

Izrađuje izviješća o provedbi projekata i sudjeluje u koordinaciji stručnih i znanstvenih istraživanja. 

Služba brine o prijenosu stručnih i znanstvenih spoznaja u policijsku praksu te objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja u cilju unaprjeđenja i modernizacije radnih procesa Ministarstva.

Razvija nove tehnologije i inovacije čija implementacija doprinosi razvoju vještina policijskih službenika te  surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Ministarstva te ustanovama, tijelima ili pojedincima koji se bave istom strukom u zemlji ili inozemstvu.