O Službi

Slika /slike/Usavrsavanje_i_specijalizacija/IMG_0012.JPG
Voditelj: Ilija Jakić
Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
Telefon: +385 1/2426 430
E-pošta: sluzba.za.cjelozivotno.obrazovanje@mup.hr

Zadaće  Službe za cjeloživotno obrazovanje su planiranje, programiranje, realizacija i pedagoški nadzor svih oblika specijalističke izobrazbe, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru MUP-a RH, kao i pojedini oblici osposobljavanja za vanjske korisnike (carinska služba, privatna zaštita, vojna policija, pravosudna policija, humanitarno razminiranje, prometni redari i dr.).

Organizacija i funkcioniranje Službe temelje se na tradiciji, a usklađeni su sa sustavom obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, odnosno sa postulatima cjeloživotnog učenja kao temeljnoj odrednici razvoja obrazovanja odraslih u svijetu. Organizacija je, u isto vrijeme, prilagođena i organizaciji MUP-a, odnosno Ravnateljstva policije koje je i glavni korisnik naših usluga.

U razvoju Službe pratimo i glavne tendencije razvoja sličnih odjela i centara u Europi i svijetu i prilagođavamo naš rad standardima vodećih europskih zemalja u organizaciji i kvaliteti.

U svom radu, stručnjaci Službe za cjeloživotno obrazovanje su u stalnom kontaktu s praksom - kako sa upravama i odjelima u sjedištu Ministarstva i Ravnateljstva, tako i sa policijskim upravama, čime postižemo pravu svrhu svojeg rada, a to je kvalitetna i pravovremena reakcija na sve uočene obrazovne potrebe MUP-a.

Značajna aktivnost Službe je i međunarodna suradnja, gdje smo u neposrednom kontaktu sa stručnjacima područja policijskog obrazovanja mnogih zemalja Europe i svijeta, a najviše iz SR Njemačke, Austrije, Francuske, Mađarske, Slovenije, Nizozemske i drugih europskih zemalja, kao i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i još nekih zemalja izvan Europe.

Međunarodna suradnja se realizira kroz Twinning projekte u okviru IPA programa EU, direktnu bilateralnu suradnju s drugim državama, neposrednu suradnju između stručnjaka u pojedinim područjima, sudjelovanje stručnjaka iz RH na konferencijama, simpozijima i seminarima u inozemstvu, kao i gostovanje stručnjaka iz navedenih zemalja u Republici Hrvatskoj.

U narednom razdoblju, nastavit ćemo s razvojem naše djelatnosti, s naglaskom na kvalitetu izobrazbe koju provodimo.

Veliku ulogu u tom razvoju vidimo u formiranju i stalnom osvježavanju ove web-stranice, koja će vrlo brzo postati važan izvor informacija za stručno usavršavanje policijskih službenika i ostalih zaposlenika MUP-a, ali i poveznica sa svim ostalim eventualnim korisnicima naše izobrazbe.