O Službi

Slika /01_ilustracije/srpoms.jpg
Voditeljica: Lidija Pentavec
Pomoćnik voditeljice: Nikola Slamek
Telefon: +385 1/2426 303
E-pošta: szrpoms@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju zadužena je za razvoj policijskog obrazovanja u širem smislu. U sklopu svojih djelatnosti, Služba se brine za pozicioniranje i integraciju Policijske akademije u znanstveno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u cilju unaprjeđenja učinkovitosti obrazovne, znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i jačanja sustava nastavnika, predavača i instruktora. Djelatnosti Službe uključuju pedagošku i andragošku potporu predavačima i voditeljima programa specijalizacije, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i policijskog treninga – od stjecanja i razvoja pedagoških i andragoških kompetencija do planiranja nastave, njezine realizacije i evaluacije. Služba je također odgovorna za razvoj i potporu predavačima i polaznicima u uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavnim procesima. Osim toga, velik dio djelatnosti Službe vezan je za pripremu i organizaciju međunarodnih i međuinstitucionalnih aktivnosti, što uključuje i suradnju s EU agencijama Frontex (Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu) i CEPOL (Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva).

Unutar obrazovnog segmenta MUP-a, Služba je fokusirana na konkretan transfer znanja i neprestano ulaže u brži pristup informacijama te novim i modernim tehnologijama obrazovanja radi unaprjeđenja rada i ulaganja u sve oblike cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog razvoja policijskih službenika. Važan je dio djelatnosti službe i psihološka podrška djelatnicima u razvoju komunikacijskih vještina i strategija za prevenciju stresa te rješavanje konfliktnih situacija.

Djelatnosti Službe mogu se podijeliti u sljedeće segmente: