O Policijskoj školi

Slika /03_policijska_skola/foto/88851672-59C2-43B5-AAC4-1AC598470A96.jpeg

Policijska škola „Josip Jović“

50 godina obrazovanja
Tradicija obrazovanja od 1972. godine.
 
Načelnik: 
Mario Bošnjak
Tel.: 00 385 1 2426 305

Pomoćnik načelnika Policijske škole za nastavu:
Dražen Miličević
Tel.: 00 385 1 2426 014

Pomoćnik načelnika Policijske škole za organizaciju rada obrazovnih skupina i stručnu praksu:
Stipo Pavić 
Tel.: 00 385 1 2426 445

Pedagogica:
Lidija Werhas
Tel.: 00 385 1 2426 370

Tajnik Policijske škole: 
Vladimir Tarabić
Tel.: 00 385 1 2426 313

Telefonska centrala:
Tel.: 00 385 1 2426 311
E-mail: policijska_skola@mup.hr

Adresa:
Av. Gojka Šuška 1
10 000 Zagreb
 

Policijska škola ''Josip Jović'' provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac sukladno svom Statutu i propisima o srednjoškolskom obrazovanju. Program temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac donosi ministar uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa. Temeljnim policijskim obrazovanjem za zanimanje policajac smatra se redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred Policijske škole, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac te temeljni policijski tečaj. Obrazovanje se provodi u skladu s potrebama Ravnateljstva policije, općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Polaznicama nastavni planovi i programi predmeta struke (Policijskih ovlasti i njihove primjene, Policijskog naoružanja i gađanja, Kriminalistike, Prekršajnog prava, Kaznenog prava, Psihologije, Kriminalističke prevencije, Etike policijskog zvanja, Ustava Republike Hrvatske, prava EU i ljudskih prava, Informacijskog sustava MUP-a itd.) omogućavaju da tijekom obrazovanja usvoje i usavrše znanja, vještine, ponašanja i stavove djelotvornog, profesionalnog policijskog službenika.
Tijekom školovanja polaznicima je pomno osmišljena organizacija života i svakodnevnog rada, što obuhvaća i dodatno bavljenje izvannastavnim aktivnostima. 

Neizostavan je dio Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) institucionalno pripremljena, organizirana te u konačnici realizirana stručna praksa.