O nama

Slika /slike/Fotogalerija sve slike/Q_DSC9901.jpg

Policijska škola "Josip Jović"

48 godina obrazovanja
Tradicija obrazovanja od 1972. godine.
 
Voditeljica: 
mr. sc. Renata Odeljan

Pomoćnik voditelja Policijske škole za nastavu: 
Hrvoje Marić
tel. +385 1/ 2426 014

Pomoćnik voditelja Policijske škole za domski odgoj i stručnu praksu: 
Dane Trkulja
tel. +385 1/ 2426 445

Pedagog: 
Neven Mikec
tel. +385 1/ 2426 370

Tajnica Policijske škole: 
tel. +385 1/ 2426 313

Tajnica voditelja Policijske škole:
tel. +385 1/ 2426 305

Kontakti:

Telefonska centrala:
tel. +385 1/ 2426 311

e-mail: policijska_skola@mup.hr

Knjižnica:
Radno vrijeme od 7 do 15 sati
tel. +385 1/ 2426 379

Adresa:
Av. Gojka Šuška 1
10 000 Zagreb
 

Policijska škola ''Josip Jović'' provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac sukladno svom Statutu i propisima o srednjoškolskom obrazovanju. Program temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac donosi ministar uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa. Temeljnim policijskim obrazovanjem za zanimanje policajac smatra se redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred Policijske škole, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac te temeljni policijski tečaj. Obrazovanje se provodi u skladu s potrebama Ravnateljstva policije, općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Polaznicama nastavni planovi i programi predmeta struke (Policijskih ovlasti i njihove primjene, Policijskog naoružanja i gađanja, Kriminalistike, Prekršajnog prava, Kaznenog prava, Psihologije, Kriminalističke prevencije, Etike policijskog zvanja, Ustava Republike Hrvatske, prava EU i ljudskih prava, Informacijskog sustava MUP-a itd.) omogućavaju da tijekom obrazovanja usvoje i usavrše znanja, vještine, ponašanja i stavove djelotvornog, profesionalnog policijskog službenika.
Tijekom školovanja polaznicima je pomno osmišljena organizacija života i svakodnevnog rada, što obuhvaća i dodatno bavljenje izvannastavnim aktivnostima. 

Neizostavan je dio Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) institucionalno pripremljena, organizirana te u konačnici realizirana stručna praksa.