Etika

Slika /04_vps/shutterstock_83821315.jpg

Etičko povjerenstvo

Članak 17. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva

Zahtjev za davanjem mišljenja Etičkog povjerenstva o usklađenosti pisanih materijala u svrhu prijave znanstvenih projekata i drugih radova s Etičkim kodeksom naslovljava se na predsjednika Etičkog povjerenstva te se pisani primjerak zahtjeva šalje običnom poštom ili urudžbira (kod tajnice dekana), a elektronička verzija zahtjeva dostavlja se na e-mail adresu Etičkog povjerenstva: eticko.povjerenstvo@fkz.hr. Etičko povjerenstvo donosi mišljenje u roku 30 dana od zaprimanja urudžbirane verzije zahtjeva.