HYBRIDC „Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats - Suradnja na razvoju zajedničkog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji“

Slika /02_vijesti/2023/1 mjesec/Hybrid Logo.png
Izvor financiranja:      Erasmus + projekt KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
 
Partneri u projektu:
Nositelj projekta:       Akademija za sigurnosne znanosti (EASS), Republika Estonija
Sudionici projekta:     Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Visoka policijska škola (MUP, PA, VPŠ)
Sveučilište Mykoloas Romeris (MRU), Republika Litva
 
Vrijednost projekta: ukupna vrijednost: 400.000,00 EUR
                                    EASS: 160.000,00 EUR
MRU: 120.000,00 EUR
                                    MUP, PA: 120.000,00 EUR
 
Glavni cilj:       izrada novog i inovativnog integriranog transnacionalni studijski program / kurikulum od 60 ECTS za Joint Master programa na engleskom jeziku. Program studija će se pridržavati Standarda za osiguranje kvalitete zajedničkih programa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) te će biti izrađen u skladu sa zahtjevima razine 7 Europskog kvalifikacijskog okvire (EQF). Kombinirat će spoznaje političkih znanosti, sociologije, ekonomije, kazneno pravo i menadžment u odnosu na hibridne prijetnje, kibernetičke napade, informacijski rat i informacijske poremećaje, unutarnje i granične sigurnosti, zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a (CSDP), pokrivajući tako cijeli spektar unutarnje sigurnosti EU-a.
 
Opći ciljevi:
 1. Promicati najviše mogućnosti za suradnju u području istraživanja, obrazovanja i interoperabilnosti u borbi protiv hibridnih prijetnji i njihovih posljedice kroz zajedničke standarde obuka.
 2. Biti pionir u razvoju akademskih kompetencija u području hibridnih prijetnji u skladu s politikama Europske unije
 3. Štititi i promicati područje unutarnje sigurnosti u cjelini.
 4. Omogućiti službenicima raspoređenim u europskom području unutarnje sigurnosti široko znanje za profesionalno donošenje odluka u kontekstu hibridnih prijetnji, osigurati im stjecanje vještina i kompetencija za analizu i rješavanje problema kroz primjerene obuke.
 5. Prenijeti znanje utemeljeno na dokazima i razvijeno u formalnim akademskim i disciplinarnim strukturama kroz osiguranje poticajnog i inovativnog okruženja za poučavanje, učenje i istraživanje.
 6. Omogućiti sadašnjim i budućim liderima u području unutarnje sigurnosti EU-a korištenje praksi i teorije u borbi protiv hibridnih prijetnji te poticati daljnji razvoj u ovom području.
 
Specifični ciljevi i rezultati:
 • SO 1: Pružiti široko up-to-date znanje o hibridnim prijetnjama koje omogućuju razvoj kurikuluma i ishoda učenja;
  • R 1:  2 obuke posvećene hibridnim prijetnjama s ciljem edukacije članova akademskog osoblja koji će razvijati kurikulum o suočavanje s hibridnim prijetnjama;
 • SO 2: Razviti zajednički kurikulum)o borbi protiv hibridnih prijetnji;
  • R 2: Kurikulum sa zajedničkom metodologijom uključujući nastavni plan i program te integrirani materijali za podučavanje/obuku;
 • SO 3: Razviti sustav za stjecanje mikrokvalifikacija;
 • SO 4: Zajednički program znanstvenog istraživanja koji se bavi hibridnim prijetnjama;
  • R 4: objava 1 znanstvenog članka po svakom projektu Partner
 
Projekt sadrži 3 radna paketa (Working package)
 
WP 1: Upravljanje projektom (Project management)
Za provedbu HYBRIDC-a uspostavit će se međunarodni Konzorcij predstavnika partnerskih organizacija. EASS, kao vodeći partner će preuzeti punu odgovornost za praćenje dogovorenih rokova u okviru svakog radnog paketa. EASS će pratiti i obavještavati partnere konzorcija na mjesečnoj osnovi o napretku i kritičnim problemima povezanim s provedbom projekta. Kvaliteta proizvoda Projekta primarna je odgovornost svakog uključenog partnera.
 
Specifični ciljevi:
 • SO 1: Upravljanje administrativnim, financijskim i pravnim aspektima (M1 - M36)
 • SO 2: Uspostava Upravnog odbora projekta i Odbora za osiguranje kvalitete (M1-2)
 • SO 3: EEAS, MRU i MUP PA, VPŠ organizirat će početni sastanak, godišnje konferencije i završni sastanak naizmjeničnim redoslijedom: Tallinn (rujan 2022), Vilnius (rujan 2023), Zagreb (rujan 2024), Tallinn (kolovoz 2025).
 
 
WP 2: Zajednički program znanstvenog istraživanja koji se bavi hibridnim prijetnjama (Common scientific research agenda addressing hybrid threats)
 
Specifični ciljevi:
 • SO 1: Promicanje znanstvenih istraživanja u području hibridnih i cyber prijetnji kroz uspostavu mreže znanstvenih istraživača i identificiranje specifičnih istraživačkih tema povezanih s hibridnim i cyber prijetnjama;
 • SO 2: Organizacija recenzije;
 • SO 3: objavljivanje 1 znanstvenog članak po partneru posvećenog hibridnim prijetnjama u stručnom estonskom ili nacionalnom znanstvenom časopisu (prethodno međunarodno recenziran) - ukupno 3 znanstvena članka.
 
Glavni rezultati ovog WP-a:
 • Uspostavljena mreža znanstvenih istraživača i članova akademskog osoblja kompetentnih za hibridne prijetnje u visokom obrazovanje;
 • Koordinirani program znanstvenog istraživanja s rokovima i imenima istraživača koji se fokusiraju na hibridne prijetnje za 2022-2025;
 • 3 recenzirana znanstvena članka objavljena ili prihvaćena za objavu u priznatim domaćim ili međunarodnim znanstvenim časopisima
 
 
WP 3: Zajednički međunarodni kurikulum o borbi protiv hibridnih prijetnji za europski magistarski studij (Joint International Curriculum on Tackling Hybrid Threats for European Masters Course)
 
Specifični ciljevi:
 • SO1: Glavni cilj je kurikulum zajedničkog magistarskog programa od 60 ECTS na razini 7 EQF-a za 1 akademsku godinu na engleskom jeziku. Program ima za cilj obrazovati studente kao strateške mislioce i buduće rukovoditelje, sposobne razumjeti i nositi se s izazovima u provedbi zakona i upravljanju granicama u svjetlu politike EU-a i društvenog konteksta. 1 ECTS bod odražava 26 sati aktivnosti učenja studenata izravno povezanih s ishodima programa. Isporučuje se preko četiri (4) faze. Svaki stupanj predstavlja jedan semestar redovnog studija koji nosi 10 ECTS bodova. Nakon svakog modula studenti su dužni napisati rad (esej) (5 ECTS) pod nadzorom članova akademskog osoblja.
 • SO2: Za uspješan razvoj kurikuluma, EASS će organizirati jednotjednu obuku o hibridnim prijetnjama za sve članove akademskog osoblja projektnih partnera koji su uključeni u razvoj kurikuluma. Ključne točke obuke bit će: definicija hibridnih prijetnji; Hibridno ratovanje kao naoružavanje svega što uključuje i utječe na cijelo društvo s ciljem stvaranja kaosa; Ciljevi hibridnog ratovanja - utjecati na društvo ciljane zemlje itd.
 
Glavni rezultati ovog WP-a:
 • Iscrpan popis tema vezanih uz hibridne i cyber prijetnje;
 • Najmanje 15 članova akademskog osoblja partnera obučenih za sveobuhvatan pristup hibridnim prijetnjama, čime se olakšava izrada kurikuluma;
 • Nazivi modula koji bi činili kurikulum;
 • Ishodi učenja predmeta i modula (LO);
 • Sustav za stjecanje mikrokvalifikacija/mikro vjerodajnica;
 • Nastavni materijali: 6 A4 stranica materijala po jednoj temi koje će nastavnici koristiti tijekom provedbe program;
 • Metodika izvođenja kurikuluma;
 • Popis obvezne i preporučene literature.