Nakladnička djelatnost

Slika /01_ilustracije/nakladnistvo.jpg

Suprotstavljanje kriminalu i njegovo preveniranje danas nije moguće bez sustavnog i neprekidnog obrazovanja policije. Edukacija je pretpostavka uspješnog djelovanja i suprotstavljanja sve složenijim i sofisticiranijim oblicima kriminaliteta. O sposobnosti i znanju policije jedne zemlje mnogo se može otkriti i upoznavanjem njezine nakladničke djelatnosti.

Razdoblje tranzicije preokret je u povijesti i razvitku svake države. Nastale promjene zahtijevaju stalan razvitak i povećavanje izdavačke djelatnosti. Mijenja se zakonska regulativa koju nastojimo pratiti priređujući za tisak novousvojene zakone s komentarima znanstvenika i stručnjaka, stvarajući zbirku domaćih pravnih propisa potrebnih za svakodnevni rad policijskih djelatnika.

Nakladničkom djelatnošću nastoje se zadovoljiti potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom, naročito udžbenicima, iz nekoliko područja: kriminalistike, kriminologije, pravnih znanosti, pravila policijske službe, prometa, policijske etike i ljudskih prava, organizacije i rukovođenja policijom, stranih jezika, socijalne pedagogije i slično.

U oblikovanju suvremenoga, školovanoga i učinkovitog policajca koji djeluje sukladno ustavnim načelima i zakonskim propisima, poštujući profesionalne i općeljudske etičke kodekse, pravila kriminalističke struke i temelje kulturnih te duhovnih vrijednosti, ključnu ulogu ima upravo obrazovni segment MUP-a i njegov neodvojivi dio - nakladništvo.

Izdanja nakladničke djelatnosti nalaze se u brojnim knjižnicama znanstvenih i stručnih ustanova: Medioteka - knjižnica Ministarstva za notranje zadeve u Ljubljani, biblioteka Fakulteta za varnostne vede Univerza u Mariboru, biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, biblioteka Kriminalističko policijske akademije u Beogradu, biblioteka Srednje škole unutrašnjih poslova u Danilovgradu, biblioteka Fakulteta za bezbednost u Skopju, knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i drugi.

Važan je dio nakladničke djelatnosti časopis Policija i sigurnost, koji objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove. Časopis Policija i sigurnost naslijedio je časopis koji je od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova.

Časopis je uvršten u bibliografsku bazu podataka Ulrich's Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library, a 2017. godine indeksiran je u Web of Science Core Collection (WoSCC), u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI), što također svjedoči o njegovoj neporecivoj kvaliteti i korisnosti.

Sva MUP-ova izdanja mogu se kupiti u knjižari Policijske akademije, u prizemlju 4. paviljona, ili putem internetskog bankarstva.

Radno vrijeme knjižare:

  • radnim danom od 7 do 15 sati


Narudžbe za knjige šalju se na:

MUP RH
Policijska akademija
Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost
Avenija G. Šuška 1, 10 040 Zagreb
tel.: + 385 1/2426 303, fax.: + 385 1/2426 419
Uplata na IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160
model broj: HR63 s pozivom na broj primatelja: 7005-713-22365
Opis plaćanja: naziv knjige koja se naručuje
Potvrdu o uplati dostaviti na e-mail: sluzba.rpo-nkd@mup.hr ili na broj telefaksa: + 385 1/2426 419.
 
U knjižari se mogu kupiti i knjige čiji sav prihod ide u Zakladu policijske solidarnosti.