Big Data in Law Enforcement: From Reactive to Proactive

Slika /04_vps/konferencije/big data.jpg

7. - 8. 11. 2017.

 
MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA
„BIG DATA IN LAW ENFORCEMENT: FROM REACTIVE TO PROACTIVE“
VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA U ZAGREBU, HRVATSKA, 7. - 8. STUDENOG 2017.
           
Prijava sudionika - PRIJAVNI OBRAZAC          
 
Visoka policijska škola organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Big Data in Law Enforcement: from Reactive to Proactive“.
 
 
VAŽNI DATUMI (ažurirano)
 • Rok za predaju sažetaka odabranog/ih oblika aktivnog sudjelovanja do 15. listopada 2017.
 • Obavijest autorima o prihvaćanju sažetaka do 22. listopada 2017.
 • Rok za prijavu do 15. listopada 2017.
 • Dostavljanje cjelovitih radova za objavu u posebnom izdanju časopisa “Policija i sigurnost” do 5. prosinca 2017.
 • Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova do 4. veljače 2018.
Takozvani veliki skupovi podataka postaju sve dostupniji u posljednjih nekoliko godina i kao takvi nalaze primjenu u velikom broju industrija. Danas postoje brojne primjene prikupljanja i obrade velikih skupova podataka u području provedbe zakona koje mogu unaprijediti, čak i zamijeniti, dosadašnje metode. Tako je moguće predvidjeti i prevenirati kriminal, potencijalno opasna društvena ponašanja, u ranoj fazi detektirati terorističke prijetnje.
 
Kako?
 
Uz dostupne velike količine podataka danas postoje i brojne sofisticirane metode poput dubinske analize podataka (eng. data mining), dubinskog učenja (eng. deep learning), analize socijalnih mreža (eng. social network analysisSNA), obrade prirodnog jezika (eng. natural language processingNLP), prikupljanja podataka iz otvorenih izvora (eng. open source intelligenceOSINT), metoda socijalne fizike (eng. social physics) i mnogih drugih.
Moguće je identificirati potencijalne teroriste samo na temelju softverske analize njihovih vitalnih znakova, govora tijela i drugih psihofizioloških obrazaca ponašanja. Moguće je na temelju velikih skupova podataka i geografskog informacijskog sustava (eng. geographic information systemGIS) locirati područja, grupe, ljude koji zahtijevaju posebnu pažnju, daljnja istraživanja ili pojačano prisustvo na određenom području. Sve veći broj gradova diljem svijeta počinje prakticirati prediktivno djelovanje policije.
 

 
 U okviru prvog dana konferencije organiziran je znanstveni program kroz svečano otvaranje, 12 predavanja vrhunskih stručnjaka te druženje za uvažene goste iz zemlje i inozemstva. U konferencijskom prostoru sudionicima će se u okviru znanstvenog dijela predstaviti i 20-ak odabranih aktualnih tema i radova u obliku poster prezentacija te mogućnosti da ih komentiraju s autorima.Drugi dan konferencije organiziran je stručni program s fokusom na predstavljanje dostupnih komercijalnih alata i programskih rješenja namijenjenih policijskim istražiteljima i drugim tijelima za provedbu zakona. Kroz niz interaktivnih radionica, izložbenih štandova i poster prezentacija sudionici konferencije steći će uvid u mogućnosti kako unaprijediti rad s velikim skupovima podataka u smislu brže i kvalitetnije analize, vizualizacije podataka, profiliranja, metoda predviđanja, načine otkrivanja do sada skrivenih informacija kao i analize društvenih mreža i otvorenih izvora podataka.
Ova je konferencija namijenjena istovremeno i znanstvenicima i stručnjacima iz ICT područja, područja kriminalistike, policijskih znanosti, područja sigurnosti i srodnih disciplina te ostalim stručnjacima koji se bave ovim područjem.
 

 
Tematski okvir konferencije obuhvaća sljedeća istraživačka područja:
 • Dubinska analiza podataka u predikciji i prevenciji kriminala
 • Analiza socijalnih mreža za lociranje rizičnih grupa
 • Obrada prirodnog jezika za prikupljanje podataka iz otvorenih izvora
 • Obrada psihofizioloških signala u predikciji, prevenciji i rješavanju kriminala
 • Pravni, kriminalistički i sociološki aspekti važni za rad sa skupinama podataka
 • Veliki skupovi podataka u informacijskoj sigurnosti
 • Geografski informacijski sustav u provedbi zakona
 • Predikcije opasnih društvenih ponašanja
 • Prediktivno djelovanje policije
 • Ostali izvori podataka važni za poboljšanje policijske prakse

Konferencija će se održati u na Visokoj policijskoj školi (Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Hrvatska)  7. i 8. studenog 2017. godine.
Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski.
Sažeci radova bit će objavljeni u Zborniku sažetaka radova, a autori imaju mogućnost prijave radova za objavu u posebnom broju časopisa „Policija i sigurnost“.
 
Dokumenti:

 
Oblici aktivnog sudjelovanja 
 
 • Usmeno izlaganje: izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme može trajati maksimalno 15 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava. Ukoliko se izlažu rezultati empirijskog istraživanja, izlaganje treba sadržavati jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju, glavne rezultate i zaključke.
 • Poster prezentacija: prezentacije različitih tema koje omogućuju intenzivniju interakciju autora s drugim sudionicima tijekom trajanja poster-sekcije. Dimenzije postera ne smiju prelaziti B1 format (707x1000 mm). Ako poster prikazuje rezultate empirijskog istraživanja, struktura treba odgovarati strukturi pisanja znanstvenog rada (uvod, metodologija, rezultati (kojima nužno ne prethodi rasprava), zaključak, literatura).
 • Radionica: na interaktivnim radionicama autori/izlagači predstavljaju svoje proizvode - dostupne komercijalne alate i programska rješenja. Za radionice u kojima je potreban individualan rad sudionika na računalima bit će omogućeno korištenje adekvatno opremljenih prostorija.
 • Izložbeni štand: na izložbenim štandovima autori/izlagači predstavljaju svoje proizvode - dostupne komercijalne alate i programska rješenja namijenjena policijskim istražiteljima i drugim tijelima za provedbu zakona.
 

 
Obrasci
Aktivno sudjelovanje na prvom danu konferencije - ZNANSTVENI PROGRAM:
 
Aktivno sudjelovanje u drugom danu konferencije - STRUČNI PROGRAM
 
 
Za ostale informacije molimo pošaljite email na adresu bigdata2017@fkz.hr