Obrasci za ujednačavanje stručnih naziva

Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) sva visoka učilišta pa tako i Visoka policijska škola obvezna su na zahtjev osobe koja je završila studij, sukladno članku 114. Zakona, bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnog naziva, kako slijedi: 

-  osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).
 
-   osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke).
 
Obrasci za izdavanje predmetnih uvjerenja nalaze se na internetskoj stranici pod linkom dokumenti.

Stranica