Upute za online obrane završnih radova

Slika /01_ilustracije/online_ucenje01.jpg

Upute za studente 

Prijava

Student je dužan prijaviti obranu završnog rada tako da popuni i mentoru putem e-maila dostavi skenirane, popunjene i potpisane Obrasce 2 i 3, sukladno Pravilniku o završnim radovima.
 
Tehnička potpora

Obrane će se obavljati putem Skype web clienta, koji ne zahtijeva da korisnici imaju otvoren račun na Skypeu. Za pristup je potrebno koristiti isključivo Crome web preglednik. Neposredno prije obrane e-poštom ćete dobiti link pomoću kojeg ćete se pridružiti razgovoru.

Kako se priključuje razgovoru možete vidjeti ovdje
Djelatnici za potporu e-obrazovanju stoje vam na raspolaganju za dodatne upute na eobrazovanje@fkz.hr.
 
Postupak

Obrana diplomskih radova obavljat će se korištenjem Skype web clienta dok će se vođenje zapisnika i upisivanje ocjene vodi preko ISVU Nastavničkog portala.
 
Lista zaduženja

Studenti koji su pred diplomu prilikom prijave završnog rada dužni su preporučenom poštom dostaviti: 
  1. potvrdu o vraćenim knjigama iz knjižnice 
  2. potvrdu recepcije da nemaju nikakvih financijskih obveza spram Policijske akademije
  3. propusnicu (ako ju imaju) i studensku iskaznicu
  4. indeks 
  5. jedan primjerak tvrdo ukoričenog završnog rada
  6. cd sa završnim radom

Adresa za slanje pošte je: 

Policijska akademija
Visoka policijska škola
Referada
Avenija Gojka Šuška 1
10000 Zagreb

Zahtjev za izdavanje potvrde o vraćenim knjigama mogu zatražiti putem e-maila knjiznica@mup.hr, a zahtjev za potvrdu recepcije da nemaju nikakvih financijskih obveza spram Policijske akademije putem e-maila PA-recepcija@mup.hr.
 
Studenti su dužni prije same obrane studentskoj referadi na e-mail adresu referada@fkz.hr dostaviti skenirane, popunjene i potpisane sljedeće obrasce:
Studentima koji uspješno diplomiraju Uvjerenje o diplomiranju dostavit će se putem e-maila.
 

Prisustvovanje javnosti

Budući da Pravilnik o studiranju u članku 27. definira da je obrana diplomskih radova javna, zainteresiranim studentima Visoke policijska škole omogućit će se on line praćenje obrane završnih radova.
Svi zainteresirani dužni su najkasnije 48 sati prije zakazane obrane poslati zahtjev za sudjelovanjem sa sljedećim podacima: 
  • ime i prezime,
  • e-mail adresa,
  • ime i prezime kandidata koji brani završni rad 

na e-mail obranezavrsnihradovavps@gmail.com.
 

Prijavljeni studenti neposredno prije obrane putem e-maila zaprimit će pozivnicu.