RASPORED UČIONICA ZA ODRŽAVANJE ISPITA

6. 7. 2020. (ponedjeljak)

   
MEDICINSKA KRIMINALISTIKA 11,00 Šalata - prema rasporedu 6. i 7. srpnja 2020.

8. 7. 2020. (srijeda)

   
UVOD U KRIMINALISTIKU 08,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 16 i 19
KRIMINALISTIČKA TAKTIKA                          08,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 16 i 19
KRIMINALISTIČKA TEHNIKA 10,00 Policijska škola "Josip Jović", dvorana tzv. "Muzej"
KRIMINALISTIČKA TEHNIKA 2             10,00 Policijska škola "Josip Jović", dvorana tzv. "Muzej"
NADZOR NAD RADOM POLICIJE 12,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 18

9. 7. 2020. (četvrtak)

   
RAD NA MJESTU DOGAĐAJA               08,00 III. paviljon IV. kat soba 412
TAKTIKA RADNJI NA MJESTU DOGAĐAJA 08,00 III. paviljon IV. kat soba 412
OSNOVE STATISTIČKE ANALIZE ZA KRIMINALISTE 10,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 16
OSNOVE STATISTIKE                                      10,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 16
OSNOVE KAZNENOG MATERIJALNOG PRAVA   11,00 Policijska škola "Josip Jović", dvorana tzv. "Muzej"
KAZNENO PRAVO                                11,00 Policijska škola "Josip Jović", dvorana tzv. "Muzej"
KRIMINALISTIČKI PRAKTIKUM            11,00 online
KRIMINALISTIČKA PSIHOLOGIJA      12,00 Policijska škola "Josip Jović", dvorana tzv. "Muzej"
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SIGURNOSNIH POJAVA
 
14,00 III. paviljon IV. kat soba 427

10.07.2020.  (petak)

   
METODE SUZBIJANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA  11,00 online
KRIZNE INTERVENCIJE U PENALNOM SUSTAVU 11,00 Policijska škola "Josip Jović" učionica 16