RASPORED UČIONICA ZA ODRŽAVANJE ISPITA

07.09.2020.  (ponedjeljak)

Stručni studij
METODIKA ISTRAŽIVANJA EKOLOŠKIH DELIKATA                 09,00 -  Polic. škola – uč. 22
KRIMINALISTIČKE METODIKE – POŽARI                                 09,00 -  Polic. škola – uč. 22
OSNOVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (I.g. stari i novi pr.)              09,00 -  Nehajska
KRIMINALISTIČKI INTERVJU                                                     13,00 -  Polic. škola - muzej
KRIMINALISTIČKE METODIKE – KRVNI                                   10,00 -  Polic. škola – uč. 16
TEHNIKE INTERVJUA I OBAVIJESNOG RAZGOVORA            13,00 -  Polic. škola - muzej
METODIKA ISTRAŽIVANJA PROMETNIH DELIKATA                10,00 -  Polic. škola – uč. 18
KRIZNE INTERVENCIJE U PENALNOM SUSTAVU                   11,00 -  III. pav. IV. kat soba 427
ISTRAŽIVANJE KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA               13,00 -  III. pav. IV. kat soba 427

Specijalistički studij
METODE ISTRAŽIVANJA KRVNIH I SEKSUALNIH DELIKATA    10,00 -  Polic. škola – uč. 16
POŽARI, EKSPLOZIJE I TERORIZAM                                          09,00 -  Polic. škola – uč. 22

08.09.2020.  (utorak)

Stručni studij
UVOD U PRAVNI SUSTAV I USTAVNO UREĐENJE RH               09,00 -  III. pav. IV. kat soba 427
KRIMINOLOGIJA – (I. g. novi pr.)                                                    11,00 – III. pav. IV. kat soba 423
PREKRŠAJNO PRAVO                                                                   11,00 -  III. pav. IV. kat soba 427
POLICIJSKO UPRAVNO PRAVO                                                    10,00 -  online 
POLICIJSKA PSIHOLOGIJA                                                           10,00 -  III. pav. IV. kat soba 427
OSNOVE CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE
I NACRTNE GEOMETRIJE                                                              12,00 -  Polic. škola – uč. 18