Nove važne upute studentima koji dolaze na ispite na Policijsku akademiju

Slika /01_ilustracije/ploca_test.jpg
26. 6. 2020.

Radi sprečavanja širenja zaraze novog koronavirusa, studenti Visoke policijske škole koji dolaze na Policijsku akademiju na ljetni ispitni rok, moraju se pridržavati sljedećih uputa:
 
 • Molimo studente da na Policijsku akademiju dođu na službeni ulaz s Avenije G. Šuška te se upute prema stražnjem ulazu Policijske škole „Josip Jović“ za koji moraju pratiti znakove.
 • Ispiti će se održati u zgradi Policijske škole „Josip Jović“ u koju studenti i nastavnici VPŠ obvezno i isključivo ulaze sa stražnje strane (nikako ne ulaziti na glavni ulaz Policijske škole).
 • Ispred stražnjeg ulaza u Policijsku školu dočekat će ih policijski službenik Policijske akademije koji će im izmjeriti tjelesnu temperaturu i predmetni nastavnik s kojim će otići do učionice gdje se održava ispit.
 • Pri ulasku u Policijsku školu obvezna je dezinfekcija ruku za što su sredstva osigurana.
 • Preporučuje se preventivno za vrijeme održavanja ispita nošenje zaštitnih maski (kao i za vrijeme boravka u zatvorenom prostoru Policijske akademije) te molimo studente da donesu svoje zaštitne maske.
 • Nakon ispita molimo studente da ne izlaze sami iz učionice, već u pratnji nastavnika nakon završetka ispita.
 • U dogovoru s profesorom, rezultati ispita se čekaju na otvorenom.
 • Prostori – učionica između dva ispita će dezinficirati i očistiti osoblje Policijske akademije.
 • Studenti koji će koristiti uslugu prehrane, u šatoru će imati osiguran izdvojeni prostor. Usluge kantine mogu koristiti ali bez zadržavanja u prostoru kantine ili terase
 • Molimo studente koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili respiratorne simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), te ako im je eventualno izrečena mjera samoizolacije ili utvrđena zaraza koronavirusa da ne dolaze na ispite. 
 • Važno je da studenti koji koriste uslugu smještaja, da tijekom boravka na Policijskoj akademiji budu u svojim sobama, odnosno da se nepotrebno ne zadržavaju u drugim prostorima Policijske akademije. Isto vrijedi i za sve ostale studente da se nepotrebno ne zadržavaju u prostorima Policijske akademije ako to nije neophodno.
 • I dalje vrijede ranije objavljene upute oko rezervacije i korištenja usluge smještaja na Policijskoj akademiji.
 • Studenti moraju redovito pratiti Raspored učionica za održavanje ispita koji se može mijenjati.

TAKTIKA POLICIJSKOG POSTUPANJA

Ispit iz predmeta Taktika policijskog postupanja 1 (prema novom programu stručnog studija Kriminalistika – II. godina) i ispit iz predmeta Taktika policijskog postupanja 2 (prema starom programu stručnog studija Kriminalistika – III. godina) održat će se u ljetnom ispitnom roku sukladno ispitnim rokovima objavljenim na studomatu i web stranici Visoke policijske škole.

ORGANIZACIJA POLICIJE

Ispit iz predmeta „Organizacija policije“ (prema novom programu stručnog studija Kriminalistika – upisani u ak. godini  2018./2019. i 2019./2020.) održat će se u ljetnom ispitnom roku u skladu s nastavnim programom i ispitnim rokovima objavljenim na web stranici Visoke policijske škole (17. 6. 2020. u 9 sati i 1. 7. 2020. u 9 sati ) izravno u prostorima Policijske akademije. Točan raspored prostorija u kojima će se održati ispit objavit će se na e-oglasnoj ploči VPŠ na webu Policijske akademije i e-obrazovanju.
 
Ispit iz predmeta Organizacija policije (prema starom programu stručnog studija kriminalistika) održat će se u ljetnom ispitnom roku skladu s nastavnim programom i ispitnim rokovima objavljenima na web stranici Visoke policijske škole (18. 6. 2020. u 9 sati i 2. 7. 2020. u 9 sati) izravno u prostorima Policijske akademije. Sve obavijesti molim pratite na oglasnoj ploči Visoke policijske škole. Točan raspored prostorija u kojima će se održati ispit objavit će se na e-oglasnoj ploči VPŠ na webu Policijske akademije i e-obrazovanju.
 
UVOD U ORGANIZACIJU DRŽAVNE UPRAVE
 
Ispit iz predmeta „Uvod u organizaciju državne uprave“ (prema starom programu stručnog studija Kriminalistika ) održat će se u ljetnom ispitnom roku skladu s nastavnim programom i ispitnim rokovima objavljenima na web stranici Visoke policijske škole (18.06. i 02.07. u 08,00 sati) izravno u prostorima Policijske akademije. Točan raspored prostorija u kojima će se održati ispit objavit će se na e-oglasnoj ploči VPŠ. 
 
UPRAVLJANJE RIZIKOM
 
Ispit iz predmeta „ Upravljanje rizikom“  (na specijalističkom stručnom studiju kriminalistika)  održat će se u ljetnom ispitnom roku u skladu s ispitnim rokovima objavljenim na web stranici Visoke policijske škole (18. 6. i 2. 7. u 11 sati)  izravno u prostorima Policijske akademije.  Točan raspored prostorija u kojima će se održati ispit objavit će se na e- oglasnoj ploči VPŠ.
 

RASPORED UČIONICA ZA ODRŽAVANJE ISPITA