Rezervacija smještaja za vrijeme ispitnih rokova

Molimo studente koji će za vrijeme ispitnih rokova koristiti smještaj i prehranu na Policijskoj akademiji, a koji do sada nisu rezervirali smještaj, da sobe rezerviraju na Recepciji Policijske akademije slanjem popunjene tablice na e-mail PA-recepcija@mup.hr.
 
I dalje vrijede ograničenja vezano za raspoložive smještajne kapacitete na Policijskoj akademiji uzrokovane posljedicama potresa i epidemijom koronavirusa, sukladno ranijim obavijestima.

S obzirom na ograničene smještajne kapacitete, smještaj na Policijskoj akademiji možemo osigurati isključivo onim studentima koji dolaze iz udaljenijih policijskih uprava i ne mogu u istom danu putovati i prisustvovati na ispitu.
 
Udaljenije policijske uprave su:

•    PU DUBROVAČKO–NERETVANSKA
•    PU ISTARSKA
•    PU OSJEČKO–BARANJSKA
•    PU SPLITSKO–DALMATINSKA
•    PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
•    PU ŠIBENSKO–KNINSKA
•    PU ZADARSKA

Sve informacije i provjeru rezervacije možete dobiti na Recepciji Policijske akademije:
III. paviljon prizemlje
PA-recepcija@mup.hr
telefon: 01 2426 324
Radno vrijeme: 6.30 - 22.00 sata

Zbog ograničenog kapaciteta nije moguće rezervirati smještaj više dana u kontinuitetu izvan datuma ispitnih rokova.