Rezervacija smještaja za vrijeme ispitnih rokova

Svi studenti za vrijeme ljetnog ispitnog roka mogu sukladno raspoloživim kapacitetima koristiti smještaj na PA.
 
Molimo studente koji će za vrijeme ispitnih rokova koristiti smještaj i prehranu na Policijskoj akademiji, a koji do sada nisu rezervirali smještaj, da sobe rezerviraju na Recepciji Policijske akademije slanjem popunjene tablice na e-mail PA-recepcija@mup.hr.

Sve informacije i provjeru rezervacije možete dobiti na Recepciji Policijske akademije:
III. paviljon prizemlje
PA-recepcija@mup.hr
telefon: 01 2426 324
Radno vrijeme: 6.30 - 22.00 sata

Zbog ograničenog kapaciteta nije moguće rezervirati smještaj više dana u kontinuitetu izvan datuma ispitnih rokova.