Ljetno radno vrijeme Studentske referade

Studentska referada Visoke policijske škole od 2. do 13. kolovoza 2021. godine je zatvorena

Obavještavamo sve studente Visoke policijske škole da je zbog korištenja godišnjeg odmora Studentska referada od 2. do 13. kolovoza 2021. godine zatvorena.