​Rezultati razredbenog postupka od 7. rujna 2022. za redovni i izvanredni studij Kriminalistike

Visoka policijska škola objavljuje listu uspješnosti kandidatkinja i kandidata za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika u akademskoj godini 2022./2023.

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.
 
  • Listu uspješnosti za upis u prvu godinu izvanrednog studija (MUP) možete provjeriti OVDJE.
  • Lista uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog studija možete provjeriti OVDJE.

Minimalni bodovni prag za kandidate iz MUP-a je 576 bodova.

Lista uspješnosti će biti dostavljene Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim službama.