Psihološka podrška

Psihološku podršku pruža psiholog Službe u skladu s načelima psihološke znanosti i prakse pri prevenciji, suočavanju i prevladavanju poteškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju.

Psihološka pomoć obuhvaća:
  • psihološku dijagnostiku – utvrđivanje psiholoških karakteristika i potencijala pojedinaca radi objašnjavanja i predviđanja ponašanja, pronalaženja uzroka poteškoća ili poremećaja te planiranja i provođenja psihološkog savjetovanja
  • individualni i grupni savjetodavni rad – postupci namijenjeni zaštiti, održavanju i poboljšanju mentalnog zdravlja, poboljšanju kvalitete života i rada, optimalnom iskorištavanju osobnih potencijala te prevladavanju poteškoća koje otežavaju funkcioniranje pojedinca u svakodnevnim životnim situacijama.
Psihološku podršku može zatražiti:
  • djelatnik Policijske akademije
  • polaznik Policijske škole „Josip Jović“ nakon inicijalnog razgovora s nekim od nadležnih djelatnika Policijske škole i/ili rukovoditelja (voditelj Policijske škole, pomoćnik voditelja za nastavu, pomoćnik voditelja za domski odgoj i stručnu praksu, razrednik ili voditelj obrazovne skupine). 
Psihološka podrška provodi se od ponedjeljka do petka (III. paviljon, 1. kat, soba 130) od 7 do 15 sati uz prethodnu najavu i usmeni ili pisani dogovor o terminu: