Projektni zadatak „društvene mreže i načela odnosa s javnošću MUP-a RH"

U Policijskoj školi „Josip Jović“, u sklopu modularnog programa policijskih ovlasti i njihove primjene, učenici srednje škole realizirali su projektni zadatak i tako primijenili svoja znanja o društvenim mrežama i načelima odnosa s javnošću MUP-a RH

Projektnu nastavu u Policijskoj školi organizirala je i realizirala nastavnica Otilija Mandić Trkulja na satovima analize i pisanja stručnih tekstova od 6. svibnja do 10. svibnja 2024. godine.

Učenici pet trećih razreda srednje škole dobili su zadatak oblikovati plakate ili mentalne mape na sljedeće teme:
  • Sigurnost i povjerenje: odnosi s javnošću MUP-a RH,
  • Društvene mreže, botovi i botnetovi,
  • Istina, laž: informacije i dezinformacije.

Cilj je bio ostvariti odgojno-obrazovne ishode kroz projektne zadatke kako bi učenici primijenili na nastavnim satovima ranije stečena znanja. Istodobno, na taj su način razvijali kreativnost, kritičko i analitičko razmišljanje kao i vještinu suradnje, komunikacije te interakcije tijekom rada u grupama.

Zadatak su izvršavali unutar svakog razreda podijeljeni u šest skupina. Po dvije grupe u tim skupinama bavile su se istom temom. Poslove unutar svake grupe morali su podijeliti kako bi izvršili sve zadatke s nastavnog listića.

Tako su učenici realizirajući projekt razvijali odgovornost, samopouzdanje, pozitivnu ovisnost o učinku grupe te učili stvarati dobre međuljudske odnose, razmjenjujući misli i stavove.

Izradi su pristupili vrlo ozbiljno i angažirano te su se u konačnici njihove mentalne mape i plakati odlikovali vrlo različitim, originalnim vizualnim, likovnim rješenjima.

Tekstovi ispisani na plakate i mentalne mape vrlo dobro su sažimali informacije koje je bilo bitno istaknuti uz pojedinu temu.

Tijekom izrade projektnih zadataka, kako bi dodatno potaknule učenički entuzijazam pri izradi zadataka, učenike su posjetile razrednice Renata Glavač-Glišić i Josipa Zavalić te pedagoginja Lidija Werhas.

Stranica