Studenti Veleučilišta posjetili Policijsku akademiju u Njemačkoj

Studenti Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti upoznati su sa različitim modelima rada policijskih akademija

U Njemačkoj, u gradu Hann. Mundenu, u organizaciji Policijske akademije Donje Saske u vremenu od 11. do 15. ožujka 2024. održan je Blended Intensive Programme Erasmus+ na temu „Police training in the times of XVR technology“, na kojem je sudjelovalo četvero studenata Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti.

Studenti Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti upoznati su s različitim modelima rada policijskih akademija (ukupno 8 država Europske unije), te poticanjem mladih policajaca na korištenje i usavršavanje engleskog jezika radi razmjene iskustava.

Studenti Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti bili su uključeni u obrazovanje o korištenju XVR tehnologije i prednostima edukacije sa novim tehnologijama.

Tijekom posjete obišli su Policijsku akademiju Donje Saske, kao i sjedište policije u gradu Gottingenu, gdje su upoznati s njihovim načinom rada, taktikama koje jedinice koriste prilikom osiguravanja javnih skupova i demonstracija i drugim područjima rada policije.

Posjetili su sjedište pokrajine Donje Saske u gradu Hannoveru gdje im je prezentiran način rada policije na razini pokrajine, te najstariji pritvor u pokrajini Donjoj Saskoj.

Tijekom održavanja međunarodne aktivnosti, studenti su sudjelovali na predavanjima o raznim temama: Myths and facts about crime trend in Germany, Recruitment and selection procedure for police students  in Lower Saxony, Task force Ransomware RYUK, dok su korisni praktični predmeti bili: Detention out of a motor vehicle, Enterning and searching rooms i Virtual Reality Simulations.

Na kraju edukacije studenti su naglasili važnost sudjelovanja u navedenoj međunarodnoj aktivnosti Erasmus+ u kontekstu internacionalizacije rada našeg Veleučilišta.

Sudjelovanje u navedenoj međunarodnoj aktivnosti od je iznimne važnosti radi buduće suradnje i komparacije modela raznih europskih policija.

Stranica