Tečaj pomorske policije

Tečaju su prisustvovali policijski službenici pomorske policije iz Policijske uprave istarske, primorsko-goranske, zadarske, šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske i dubrovačko-neretvanske

Tijekom mjeseca prosinca 2023. i siječnja 2024. u skladu sa Zajedničkim temeljnim kurikulumom za osnovno osposobljavanje službenika graničnog i obalnog nadzora u EU-u (Common Core Curriculum - CCC) Agencije za europsku obalnu i graničnu stražu (Frontex) održana su dva tečaja pomorske policije. Tečaju su prisustvovali policijski službenici pomorske policije iz Policijske uprave istarske, primorsko-goranske, zadarske, šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske i dubrovačko-neretvanske.

Uvodna samostalna priprema polaznika za tečaj ostvarena je putem sustava e-obrazovanja, a polaznici su imali obvezu pročitati posebne dijelove zakonskih odredbi Zakona o nadzoru državne granice, Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice, Zakonika o schengenskim granicama, Zakona o strancima, Pomorskog zakona, Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu polaznici su upoznati sa zakonskim propisima veznim za poslove pomorske policije te su uvježbali i savladati taktike i tehnike prekrcaja na moru. Kontaktna faza, odnosno teorijski dio tečaja održan je prostorijama vojne luke Lora u Splitu.

Tijekom kontaktne teorijske faze polaznici su upoznati sa zakonskim propisima Međunarodnog pomorskog prava (Konvencija UN-a o pravu mora - UNCLOS, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru - SOLAS, Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova - MARPOL), EU zakonodavstva Uredba o nadzoru morskih granica, EU 656/2014), Nacionalni propisi u obavljanju poslova nadzora državne granice na moru, Nacionalni propisi u obavljanju poslova nadzora državne granice na moru za čiju su provedbu nadležna druga državna tijela (Pomorski zakonik, Zakon o Obalnoj straži, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara).

Polaznici su rješavali slučajeve (Study case) na morskim granicama progon plovila i sprovođenje u luku, uporaba sredstva prisile, ovlastima pomorske policije, provođenja prekršajnog postupka, načinu funkcioniranja koncepta zaštite vanjske granice na moru, praktičnom načinu obavljanja kompenzacijskih mjera, obavljanje poslova inspekcijskog nadzor sigurnosti plovidbe, obavljanje inspekcijskog nadzora ribarstva u koordinaciji i Međuagencijskoj suradnji s drugim tijelima.

S obzirom na to kako pomorska policija aktivno sudjeluje u SAR akcijama u Jadranskom moru, a  u budućnosti polaznici će sudjelovati i u zajedničkim operacijama FRONTEX-a na moru posebna pozornost je usmjerena na njihovo sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru (SAR).

Kao neizostavan i vrlo važan segment obuke polaznici su prošli predavanju iz Zaštite temeljnih prava, gdje su upoznati s međunarodnim sustavom zaštite temeljnih prava i operativne faze postupanja službenika pomorske policije te postupanje policijskih službenika u skladu s temeljnim ljudskim pravima, zaštita ranjivih i osjetljivih skupina.

Praktični dio tečaja održan je u matičnim policijskim upravama polaznika korištenjem policijskih plovila i plovila obalne straže gdje su polaznici završili obuku načina prekrcaja, taktike na moru, opće uporabe sredstava prisile, taktike i tehnike uporabe oružja i završili integralni trening.

Nakon uspješno završenog tečaja polaznici su osposobljeni provoditi nadzor vanjske granice Europske unije na moru i reagirati samostalno u uobičajenim situacijama te kao dio tima u složenim situacijama, upravljati posebnom tehnologijom i opremom pri obavljanju poslova nadzora vanjske granice na moru sukladno definiranim smjernicama, zadaćama i nacionalnim postupcima.

Pisane vijesti