Obuka za multiplikatore granične policije iz područja „Sprječavanje zlouporabe dokumenata“

U smještajnom centru granične policije „Mladost“ u Kuparima, održana je dvanaestodnevna obuka novih multiplikatora granične policije iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata

U sklopu suradnje Uprave za granicu i Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, od 04. do 19. siječnja 2024. u smještajnom centru granične policije „Mladost“ u Kuparima, održana je dvanaestodnevna obuka novih multiplikatora granične policije iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata.

Obuka iz područja suzbijanja zlouporabe dokumenata provedena je po novom modelu u skladu s preporukama agencije FRONTEX, u trajanju od 12 dana, a koji se temelji na praktičnom radu te simulacijskim vježbama, budući da se takav pristup pokazao kao najbolji način učenja. Znanja, vještine i kompetencije te ishodi učenja po novom modelu u skladu su s kvalifikacijskim okvirom vezanim za poslove granične kontrole.
 
Cilj je obuke unapređivanje znanja i vještina policijskih službenika granične policije vezanih za zaštitne elemente putnih isprava, profiliranje putnika i putnih isprava te korištenje opreme za pregled dokumenata i relevantnih baza podataka tijekom druge linije granične kontrole.
Obuka po novom modelu obuhvaća fazu samostalnog online učenja preko e-obrazovanja, kontaktnu fazu učenja i na kraju fazu iskustvenog učenja. Faza samostalnog online učenja predviđena je kao asinkrono online učenje tijekom kojeg polaznici samostalno ponavljaju i proširuju znanja vezana za zakonske propise i postupke s krivotvorenim putnim ispravama tijekom druge linije granične kontrole.

Kontaktna faza obuke sastoji se od vježbi koje su omogućile polaznicima da kroz praktičan rad steknu potrebna znanja za kvalitetno obavljanje poslova granične kontrole te razmijene svoja znanja i iskustva. Iskustvena faza učenja predviđena je kao daljnje razvijanje kompetencija vezanih za ispitivanje putnih dokumenata na radnom mjestu. Pri čemu su polaznici u ovoj fazi obvezni izraditi preliminarno izvješće o krivotvorenoj putnoj ispravi, pokazujući time da su osposobljeni uključiti sve relevantne detalje i koristiti ispravnu terminologiju.
Praktični dio obuke odrađen je u Postaji aerodromske policije Čilipi, uz korištenje tehničke opreme na drugoj liniji granične kontrole i u provedbi kompenzacijskih mjera, gdje su polaznici stečena znanja na obuci imali priliku primijeniti u praksi u vidu simulacijskih vježbi obavljanja granične kontrole na prvoj i drugoj liniji granične kontrole i provođenja kompenzacijskih mjera na području zračne luke i sterilnog područja.

Polaznici će nakon povratka u svoje matične uprave kroz dopunsko stručno usavršavanje multiplicirati stečena znanja na druge policijske službenike koji obavljaju poslove granične kontrole. Važno je istaknuti kako su obuke policijskih službenika iz područja suzbijanja krivotvorenja i zlouporabe dokumenata nužne za jačanje obavljanja poslova granične kontrole u vidu sprječavanja svih oblika zlouporaba.

Svoja bogata iskustva iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata polaznicima su podijelili Andrijana Filko, policijska službenica za analizu dokumenata iz Uprave za granicu i Božena Tomaš policijska službenica Postaje aerodromske policije Čilipi, nacionalni multiplikator iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata.

Voditeljica obuke Ivana Herceg, istaknula je nužnost kontinuirane obuke policijskih službenika kroz cjeloživotno obrazovanje, dok će uvjerenja o obuci polaznicima biti uručena nakon završene faze iskustvenog učenja na radnom mjestu i izrade preliminarnog izvješća o krivotvorenoj putnoj ispravi.

Pisane vijesti